Det EU-omfattande framsynsnätverket 

Europeiska kommissionen har som mål att utveckla framsynsarbetet. Kommissionen strävar efter att integrera framsynsarbete i det politiska beslutsfattandet och att skapa förutsättningar för en EU-förvaltning som förbereder sig för framtida förändringar.

Utifrån kommissionens mål inrättades det EU-omfattande framsynsnätverket (EU-wide Foresight Network), som inledde sitt arbete i maj 2021.

Nätverket samlar kompetens och framsynsexpertis från alla EU-länder och från kommissionen. Nätverket samarbetar kring framtidsfrågor som är centrala för Europa och stöder såväl EU-förvaltningen som medlemsländernas förvaltningar i att utveckla sina framsynskapaciteter. Avsikten är att skapa synergier mellan framsynsarbetet på nationell nivå och EU-nivå.

EU-nätverket finns på två nivåer: ministernivå och tjänstemannanivå. På ministernivå finns ”framtidsministrar” som EU-länderna utser och på tjänstemannanivå ett nationellt tjänstemannanätverk. Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz är Finlands representant i nätverket.

Kommissionen publicerar årligen strategiska framsynsrapporter. Till riksdagen överlämnades hösten 2020 statsrådets utredning om kommissionens första strategiska framsynsrapport, som riksdagens framtidsutskott nyligen gett sitt utlåtande om. Strategisk framsyn kommer också att bli en viktig del av kommissionens verktyg för bättre lagstiftning, till exempel när det gäller förhandsbedömning av konsekvenser.

Finland är en föregångare i framsynsarbete i EU

Finland gör insatser för ett systematiskt utnyttjande av framsyns- och framtidsarbete i den strategiska beredningen på nationell nivå. I enlighet med regeringsprogrammet ska regeringens strategiska beslutsfattande i större utsträckning än tidigare stödja sig på forskning och prognostiseringsdata.

Finland är en föregångare i framsynsarbete i EU och har utvecklat arbetet i 30 år.
Riksdagens framtidsutskott tillsattes första gången 1993, och samma år överlämnades också den första framtidsredogörelsen.

Finlands nationella framsynssystem är ett bra exempel på vad kommissionen strävar efter.

Foto: Ari-Pekka Darth / Visit Finland