Det nationella framsynsnätverket

Det nationella framsynsnätverket sammanför finländska aktörer som tar fram framsynsinformation. Statsrådets kansli och Sitra samordnar tillsammans det nationella framsynsnätverkets verksamhet. Nätverket är ett diskussions- och samordningsforum för dem som deltar i framsynsarbete. Nätverket arrangerar också olika evenemang.

Delta i nätverkets verksamhet

Foresight-evenemangen är regelbundna och öppna mötestillfällen som ordnas av det nationella framsynsnätverket. Mötenas teman och innehåll varierar och omfattar bland annat föredrag, utbildning och nätverksbildning med framsynstema. Alla som är intresserade av temat och framtidsforskning är välkomna att delta i mötena.

Videoupptagningar av evenemangen finns på vår Youtube-kanal

Läs mer oma det nationella framsynsnätverket: Foresight.fi

Anslut dig till vår e-postlista om du vill få inbjudningar till våra evenemang och andra aktuella meddelanden (på finska).

Foto: Sakari Piippo / Finland Promotion Board