Framsynslotsen

Framsynslotsen är en expertgrupp som stöder statsrådets framtidsarbete och det nationella framsynsnätverkets arbete. Medlemmarna i framsynslotsen är experter på framsyns- och framtidsarbete, och de representerar både aktörer som tar fram framsynsinformation och aktörer som utnyttjar informationen. Expertgruppens viktigaste mål är att utveckla och stärka länken mellan framsynsarbetet och beslutsprocesserna.

Framsynslotsen ger bland annat råd i samband med beredningen av statsrådets framtidsredogörelse och ministeriernas framtidsöversikter. Framsynslotsen stöder också det nationella samarbetet inom ramen för framsynsarbete och bidrar till utvecklingen av och kännedomen om det nationella framsynsarbetet. 

Foto: Mikko Huotari / Visit Finland