Ministeriernas framtidsarbete 

Framtidsarbete utförs vid flera ministerier. Alla ministerier deltar i ministeriernas gemensamma prognostiseringsarbetsgrupp, som

  • samordnar statsrådets gemensamma framsynsarbete,
  • förmedlar framsynsinformation samt
  • fungerar som kontaktforum inom statsrådet och som ministeriernas samarbetsnätverk i samband med beredningen av regeringens framtidsredogörelse.

Företrädarna för ministerierna gör experterna i sina förvaltningsområden och nätverk delaktiga i arbetet. Den första delen av framtidsredogörelsen bereds under ledning av prognostiseringsarbetsgruppen.

Arbetsgruppen har också sammanställt ministeriespecifika framtidsöversikter en gång per valperiod. Framtidsöversikterna bereds som tjänsteuppdrag under ledning av ministeriernas kanslichefer. Översikterna utgör underlag för kommande regeringar och för beredningen av regeringsprogrammet. Framtidsöversikter har utarbetats sedan 2003.

Utöver detta har många ministerier och förvaltningsområden också annan framsynsverksamhet i anslutning till bland annat utbildnings- och arbetskraftsbehov. Arbetet i ministeriernas gemensamma prognostiseringsarbetsgrupp samordnas och stöds av ett sekretariat vid statsrådets kansli.

Framtidsöversikter

Framtidsöversikter 2022

Nya framtidsöversikter bereds från och med hösten 2021.

Ministeriernas tidigare framtidsöversikter

Ministeriernas framtidsöversikter 2018 (på finska)

Sammanfattningar av ministeriernas framtidsöversikter 2014 (på finska)

Kort över förändringsfaktorer

Statsrådets kort över förändringsfaktorer presenterar de viktigaste framtida förändringarna eller osäkerheterna i fråga om den globala omvärlden för beslutsfattare och allmänheten. Korten har sammanställts i samarbete mellan samtliga ministerier. Arbetet med att se över korten pågår som bäst.

Kort över förändringsfaktorer 2019 (på finska)

Rapporten ”Möjligheter för Finland”

”Möjligheter för Finland” utgör ministeriernas kanslichefers gemensamma tjänstemannasyn på nyckelfrågorna under regeringsperioden 2019–2023. Rapporten publicerades 2019.

Rapporten Möjligheter för Finland (på finska)