Framsyn och framtidsarbetet

Vår omvärld förändras snabbt. Framtidens utmaningar är mångfasetterade och hänger ihop med varandra. Vi lever i en värld där beslutsfattandet kräver omfattande insikter om komplicerade fenomen. Detta informationsbehov tillfredsställs genom framsynsarbete som skisserar upp framtida utvecklingstrender.

Framsyn hjälper oss att förbereda oss inför framtiden. Det handlar inte om att förutspå eller utarbeta strategier. Framsynsarbetet syftar till att bygga framtiden utifrån så välgrundad information eller så väl underbyggda uppfattningar som möjligt. Finland och finländska organisationer hör till världens bästa när det gäller att producera information om framtiden. Många aktörer inom både den privata och den offentliga sektorn i Finland arbetar med framsyn.

Statsrådets kansli har en aktiv roll inom det nationella framsynssamarbetet. Kansliet har i uppgift att stödja framsynsarbetet och bildandet av nätverk. Exempel på detta arbete är regeringens framtidsredogörelse, som bereds en gång varje valperiod, samt ministerierna framtidsöversikter, vilkas beredning samordnas av kansliet.

Ytterligare information

Kaisa Oksanen, specialsakkunnig 
Statsrådets kansli, Politiikka-analyysiyksikkö 0295160430   förnamn.efternamn@vnk.fi