Framtidsredogörelsen

En gång under varje valperiod överlämnar regeringen till riksdagen en framtidsredogörelse som behandlar samhällets vägval på lång sikt. Temat för varje redogörelse har avgränsats till sådana strategiska frågor som är viktiga med tanke på de politiska riktlinjerna under en tidsperiod på 10–20 år.

Utöver regeringen deltar även riksdagen i behandlingen av redogörelsen, och den ger också underlag för en bredare samhällsdebatt.

Första delen av framtidsredogörelsen är färdig

Den första delen av framtidsredogörelsen, "Bred förståelse av förändringarna i arbetslivet", har färdigställts 7.6.2017. Teman för Juha Sipiläs regerings framtidsredogörelse är förändringarna i arbetslivet och arbetets framtid i Finland.

Den första delen av redogörelsen blev klar 2017, den andra delen 2018. I redogörelsen söker man svar på omfattande frågor som pejlar arbetets framtid. Den tar också fram information om vad förändringarna i arbetslivet innebär och hur Finland kan anpassa sig till förändringen på ett framgångsrikt sätt. Målet med den andra delen är att bilda en uppfattning om de lösningar som behövs för att Finland och det finländska arbetet ska ha framgång i framtiden. 

I beredningen av framtidsredogörelsen utnyttjas det nationella handlingssättet för framsyn. Man provar också nya arbetsformer. Utöver framtidsredogörelsen strävar regeringen efter att i högre grad lyfta fram kontinuerlig framsyn i sitt strategiska arbete. Detta innebär att man skapar processer som stöder framsynsarbetet och stärker sådana befintliga processer som medför ett framsynsperspektiv i beslutsfattandet och beredningen.

Kontaktinformation

Taina Kulmala, konsultativ tjänsteman 
Statsrådets kansli, Politiikka-analyysiyksikkö 0295160184   förnamn.efternamn@vnk.fi


Kaisa Oksanen, specialsakkunnig 
Statsrådets kansli, Politiikka-analyysiyksikkö 0295160430   förnamn.efternamn@vnk.fi

Se även

Statsrådets framtidsredogörelse 2013

Statsrådets framtidsredogörelse 2013

Statsrådet godkände i oktober 2013 framtidsredogörelsen om hållbar tillväxt och välfärd. I sin redogörelse fastställer regeringen förutsättningarna för att skapa hållbar tillväxt i syfte att trygga välfärden i framtiden.

Läs mera

Statsrådets framtidsredogörelse om klimat- och energipolitiken: vägen till ett utsläppssnålt Finland 2009

Statsrådets framtidsredogörelse om klimat- och energipolitiken: vägen till ett utsläppssnålt Finland 2009

I framtidsredogörelsen utvärderas klimat- och energipolitikens utmaningar på lång sikt ur såväl global som nationell synvinkel. I redogörelsen drar statsrådet upp riktlinjer för de mål och åtgärder som visar vägen mot ett välmående och utsläppssnålt Finland.

Statsrådets framtidsredogörelse om klimat- och energipolitiken