FI SV EN

Framtidsredogörelsen

En gång under varje valperiod överlämnar regeringen till riksdagen en framtidsredogörelse som behandlar samhällets vägval på lång sikt. Temat för varje redogörelse har avgränsats till sådana strategiska frågor som är viktiga med tanke på de politiska riktlinjerna under en tidsperiod på 10–20 år.

Utöver regeringen deltar även riksdagen i behandlingen av redogörelsen, och den ger också underlag för en bredare samhällsdebatt.

Första delen av framtidsredogörelsen är färdig

Den första delen av framtidsredogörelsen, "Bred förståelse av förändringarna i arbetslivet", har färdigställts. Teman för Juha Sipiläs regerings framtidsredogörelse är förändringarna i arbetslivet och arbetets framtid i Finland. Beredningen av framtidsredogörelsen inleddes i mars 2016. Den första delen av redogörelsen blir klar 2017, den andra delen 2018. I redogörelsen söker man svar på omfattande frågor som pejlar arbetets framtid. Den tar också fram information om vad förändringarna i arbetslivet innebär och hur Finland kan anpassa sig till förändringen på ett framgångsrikt sätt.

Vid statsrådets sammanträde torsdagen den 8 juni fattades det beslut om att överlämna den första delen av framtidsredogörelsen, ”Bred förståelse av förändringarna i arbetslivet”, till riksdagen för behandling. I den första delen granskas arbetets framtid och de faktorer som har en inverkan på den samt förändringarnas betydelse för Finland. Resultatet är en uppdaterad och avvägd lägesbild av arbetets framtid inom en tidsram på cirka 20 år.

Målet med den andra delen, som överlämnas till riksdagen 2018, är att bilda en uppfattning om de lösningar som behövs för att Finland och det finländska arbetet ska ha framgång i framtiden. 

I beredningen av framtidsredogörelsen utnyttjas det nationella handlingssättet för framsyn. Man provar också nya arbetsformer. Utöver framtidsredogörelsen strävar regeringen efter att i högre grad lyfta fram kontinuerlig framsyn i sitt strategiska arbete. Detta innebär att man skapar processer som stöder framsynsarbetet och stärker sådana befintliga processer som medför ett framsynsperspektiv i beslutsfattandet och beredningen.

Statsrådets framtidsredogörelse, del 1: Bred förståelse av förändringarna i arbetslivet

Bakgrundsutredningen för den första delen av framtidsredogörelsen: Med sikte på en bred förståelse av arbetets framtid (på finska)

Ytterligare information: Taina Kulmala, enhetschef, tfn 0295 160 184 och Kaisa Oksanen, specialsakkunnig, tfn 0295 160 430, statsrådets kansli

Statsrådets framtidsredogörelse (2013): Välfärd genom hållbar tillväxt