Framtidsredogörelsen

En gång under varje valperiod överlämnar regeringen till riksdagen en framtidsredogörelse som behandlar samhällets vägval på lång sikt. Temat för varje redogörelse har avgränsats till sådana strategiska frågor som är viktiga med tanke på de politiska riktlinjerna under en tidsperiod på 10–20 år.

Utöver regeringen deltar även riksdagen i behandlingen av redogörelsen, och den ger också underlag för en bredare samhällsdebatt.

Tvådelad framtidsredogörelse om förändringar i arbetet

Den första delen av statsminister Juha Sipiläs regerings framtidsredogörelse, Bred förståelse av förändringarna i arbetslivet, blev klar den 8 juni 2017, och den andra delen, Lösningar i förändringen av arbete, den 11 oktober 2018. Temat för statsrådets framtidsredogörelse är arbetet i omvälvning och det finländska arbetets framtid.

Framtidsredogörelsen är ett underlag för fortsatt diskussion under kommande år som syftar till att hitta lösningar på de utmaningar som förändringar i arbetet för med sig. Redogörelsen producerar information om vilken betydelse arbetets omvälvning har och hur Finland framgångsrikt kan anpassa sig till den.

I beredningen av framtidsredogörelsen har utnyttjats det nationella framsynsförfarandet och prövats nya arbetsformer. Utöver att ha utarbetat en framtidsredogörelse syftar regeringen också till att stärka utnyttjandet av kontinuerlig framsyn i sitt strategiska arbete. Detta innebär att det skapas processer som stödjer framsynsarbetet och att befintliga processer som integrerar framsynsperspektiv i beslutsfattandet och beredningen stärks.

Kontaktinformation

Jaana Tapanainen-Thiess, Ledande sakkunnig 
statsrådets kansli, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160593  


Jenni Lahtinen, projektplanerare 
statsrådets kansli, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160470  

Se även

Statsrådets framtidsredogörelse 2013

Statsrådets framtidsredogörelse 2013

Statsrådet godkände i oktober 2013 framtidsredogörelsen om hållbar tillväxt och välfärd. I sin redogörelse fastställer regeringen förutsättningarna för att skapa hållbar tillväxt i syfte att trygga välfärden i framtiden.

Läs mera

Statsrådets framtidsredogörelse om klimat- och energipolitiken: vägen till ett utsläppssnålt Finland 2009

Statsrådets framtidsredogörelse om klimat- och energipolitiken: vägen till ett utsläppssnålt Finland 2009

I framtidsredogörelsen utvärderas klimat- och energipolitikens utmaningar på lång sikt ur såväl global som nationell synvinkel. I redogörelsen drar statsrådet upp riktlinjer för de mål och åtgärder som visar vägen mot ett välmående och utsläppssnålt Finland.

Statsrådets framtidsredogörelse om klimat- och energipolitiken