Framtidsredogörelsen

En gång under varje valperiod överlämnar regeringen till riksdagen en framtidsredogörelse som behandlar samhällets vägval på lång sikt. Temat för varje redogörelse har avgränsats till sådana strategiska frågor som är viktiga med tanke på de politiska riktlinjerna under en tidsperiod på 10–20 år.

Utöver regeringen deltar även riksdagen i behandlingen av redogörelsen, och den ger också underlag för en bredare samhällsdebatt.

Se även

Statsrådets framtidsredogörelse 2018

Statsrådets framtidsredogörelse 2018

Den första delen av statsminister Juha Sipiläs regerings framtidsredogörelse, Bred förståelse av förändringarna i arbetslivet, blev klar den 8 juni 2017, och den andra delen, Lösningar i förändringen av arbete, den 11 oktober 2018.

Statsrådets framtidsredogörelse 2018

Statsrådets framtidsredogörelse om klimat- och energipolitiken: vägen till ett utsläppssnålt Finland 2009

Statsrådets framtidsredogörelse om klimat- och energipolitiken: vägen till ett utsläppssnålt Finland 2009

I framtidsredogörelsen utvärderas klimat- och energipolitikens utmaningar på lång sikt ur såväl global som nationell synvinkel. I redogörelsen drar statsrådet upp riktlinjer för de mål och åtgärder som visar vägen mot ett välmående och utsläppssnålt Finland.

Statsrådets framtidsredogörelse om klimat- och energipolitiken

Statsrådets framtidsredogörelse 2013

Statsrådets framtidsredogörelse 2013

Statsrådet godkände i oktober 2013 framtidsredogörelsen om hållbar tillväxt och välfärd. I sin redogörelse fastställer regeringen förutsättningarna för att skapa hållbar tillväxt i syfte att trygga välfärden i framtiden.

Statsrådets framtidsredogörelse 2013