Statsrådets framtidsredogörelse 2018

Den första delen av statsminister Juha Sipiläs regerings framtidsredogörelse, Bred förståelse av förändringarna i arbetslivet, blev klar den 8 juni 2017, och den andra delen, Lösningar i förändringen av arbete, den 11 oktober 2018. Temat för statsrådets framtidsredogörelse är arbetet i omvälvning och det finländska arbetets framtid.

Statsrådets framtidsredogörelse, del 1

Statsrådets framtidsredogörelse, del 2

Framtidsredogörelsen är ett underlag för fortsatt diskussion under kommande år som syftar till att hitta lösningar på de utmaningar som förändringar i arbetet för med sig. Redogörelsen producerar information om vilken betydelse arbetets omvälvning har och hur Finland framgångsrikt kan anpassa sig till den.

I beredningen av framtidsredogörelsen har utnyttjats det nationella framsynsförfarandet och prövats nya arbetsformer. Utöver att ha utarbetat en framtidsredogörelse syftar regeringen också till att stärka utnyttjandet av kontinuerlig framsyn i sitt strategiska arbete. Detta innebär att det skapas processer som stödjer framsynsarbetet och att befintliga processer som integrerar framsynsperspektiv i beslutsfattandet och beredningen stärks.