FI SV EN

Ansvar för verkställande och tidtabeller

Ansvaret för att genomföra reformen har fördelats på flera ministerier. Statsrådets kansli har som uppgift att sörja för den helhetsmässiga koordineringen av genomförandet och att följa upp den.

Mer information: