Förenhetligandet av e-postadresserna inom statsrådet – gov.fi

Statsrådet inför stegvis enhetliga e-postadresser med ändelsen gov.fi. Alla anställda vid ministerierna får nya e-postadresser före utgången av 2021.

Efter ändringen har de anställdas e-postadresser i regel formen [email protected] E-postadresserna till de anställda som arbetar med uppgifter med högre säkerhetskrav får ändelsen govsec.fi, det vill säga deras e-postadresser har formen [email protected]

Meddelanden som skickas till de gamla adresserna hittar fram två år framöver. Adresserna till ministeriernas webbplatser ändras inte.

Ministerierna börjar använda de nya e-postadresserna med ändelsen gov.fi stegvis. Observera att de nya adresserna inte fungerar förrän ändringen har genomförts vid ministeriet. Observera också att alla anställda inte har e-postadresser med ändelsen govsec.fi. 

Kolla respektive ministeriums kontaktuppgifter för att få reda på vilka e-postadresser som gäller.

Tidsplan för ibruktagandet

  • Från och med den 23 augusti 2021 har e-postadresserna till anställda vid statsrådets kansli och justitieministeriet ändelsen gov.fi. Ministeriernas allmänna e-postadresser ändras senare. Detta gäller till exempel registratorskontorens e-postadresser.
  • Försvarsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, miljöministeriet och undervisnings- och kulturministeriet tar i bruk den nya gov.fi-ändelsen från och med den 6 september 2021. Ministeriernas allmänna e-postadresser ändras senare. Detta gäller till exempel registratorskontorens e-postadresser.
  • Arbets- och näringsministeriet, finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet tar i bruk den nya gov.fi-ändelsen från och med den 20 september 2021.
  • Inrikesministeriet tar i bruk nya e-postadresser med ändelsen govsec.fi från och med den 4 oktober 2021.
  • Utrikesförvaltningen tar i bruk den nya gov.fi-ändelsen i november.

Tidsplanen kan ännu ändras.

Frågor och svar