Hållbar utveckling

Hållbar utveckling har som mål att trygga goda levnadsförhållanden för nuvarande och kommande generationer.

Kommissionen för hållbar utveckling, som leds av statsministern, svarar för att de globala hållbarhetsmålen integreras i den nationella politiken. Kommissionens centrala uppgift under perioden 2016-2019 är att påskynda verkställandet av den globala agendan för hållbar utveckling, Agenda2030, och integrera den i det nationella arbetet för hållbar utveckling. Kommissionen följer upp och utvärderar genomförandet av den globala agendan i Finland.

Kommissionens andra huvuduppdrag är att främja, följa upp och utvärdera genomförandet av det nationella samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling, "En målbild för Finland 2050", och att informera om resultaten. Det samhälleliga åtagandet uttrycker Finlands riktlinjer för hållbar utveckling och är också ett funktionellt verktyg som möjliggör allas deltagande.

Kommissionen för hållbar utveckling stöds och utmanas i sitt arbete av  expertpanelen för hållbar utveckling, som Sitra står värd för.

Mer information om åtagandet för hållbar utveckling
Mer information om kommissionen och om hållbar utveckling