Statsrådet och ministerierna Media
Hoppa till innehåll
Finlands strategi för Östersjöregionen

Finlands strategi för Östersjöregionen

Statsrådet godkände Finlands strategi för Östersjöregionen vid sitt allmänna sammanträde den 2 november 2017. Målet för strategin är att fastställa i vilken riktning Finland vill utveckla Östersjöregionen i den närmaste framtiden.

Finlands strategi för Östersjöregionen

Kontaktinformation

Jussi Soramäki, konsultativ tjänsteman 
statsrådets kansli, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160330  


Heikki Kontro, projektplanerare 
statsrådets kansli, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160977  


Nina Brander, specialsakkunnig 
statsrådets kansli, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160347