Havspolitik

Åtgärdsprogrammet för Finlands havspolitik på remiss

16.6.2021 15.40
SRK
Statsrådets kansli sände ett utkast till åtgärdsprogram för havspolitiken på omfattande remiss den 16 juni 2021. Syftet med åtgärdsprogrammet för havspolitiken är att utveckla och samordna Finlands havspolitik och genomföra de mål i regeringsprogrammet som gäller havspolitiken.

Skydd och hållbar användning av den marina miljön som mål för agendan för en blå ekonomi i EU

21.5.2021 11.39
SRK
Bild: kuva: Suomen Tuulivoimayhdistys ry
Den 17 maj publicerade Europeiska kommissionen ett meddelande, som presenterar en detaljerad agenda för att främja en hållbar blå ekonomi i EU. En hållbar blå ekonomi ingår som ett led i den mer övergripande europeiska gröna given, som är av avgörande betydelse för Europas framtid. En hållbar blå ekonomi förutsätter att världshavens och havens tillstånd är gott.