Hoppa till innehåll
Finlands strategi för Östersjöregionen

Finlands strategi för Östersjöregionen

Statsrådet godkände Finlands strategi för Östersjöregionen vid sitt allmänna sammanträde den 2 november 2017. Målet för strategin är att fastställa i vilken riktning Finland vill utveckla Östersjöregionen i den närmaste framtiden.

Finlands strategi för Östersjöregionen

Kontaktinformation

Jussi Soramäki, konsultativ tjänsteman 
statsrådets kansli, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160330  


Heikki Kontro, projektplanerare 
statsrådets kansli, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160977