Havspolitik

Åtgärdsprogrammet för havspolitiken betonar skyddet av haven, det maritima klustret och den maritima produktionen

3.3.2022 14.15
SRK
Majakka saaressa merellä
Statsrådet fattade ett principbeslut om ett åtgärdsprogram för Finlands havspolitik den 3 mars. Programmet innehåller sammanlagt 44 konkreta åtgärder inom alla havsrelaterade sektorer. Åtgärdsprogrammets fokusområden är skyddet av haven, det maritima klustret och den maritima produktionen.

Ansökan om stöd för projekt för att förbättra Östersjöns tillstånd pågår

17.1.2022 14.54
JSM SRK
Jord- och skogsbruksministeriet ordnar en ansökningsomgång som gäller åtgärder inom Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens havspolitik. Temat för ansökan är innovativa åtgärder för att förbättra Östersjöns tillstånd.