Havspolitik

Foto: Jan Ekebom

Finland har som mål att göra havspolitiken till ett tydligt kompetensområde. År 2019 fattade statsrådet beslut om riktlinjer för havspolitiken och i mars 2022 om ett åtgärdsprogram för havspolitiken som bygger på riktlinjerna. Dessa två dokument utgör ramen för utvecklingen av havspolitiken.

Som fokusområden för havspolitiken har man valt skyddet av haven, det maritima klustret och den maritima produktionen. I riktlinjerna och åtgärdsprogrammet definieras fokusområden för Finlands havspolitik som omfattar också världshaven och åtgärder för att nå målen.

FN:s generalförsamling beslutade 2017 att FN ska ha ett årtionde för havsforskning 2021–2030 för att stödja havsforskningen inom genomförandet av målen för hållbar utveckling. Finlands mål om rena, friska och motståndskraftiga hav ligger i linjer med de globala fokusområdena. Avsikten är också att upprätthålla en hållbar blå ekonomi, förbättra beredskapen för förändringar i haven och för marina olyckor och öka människors förståelse av haven.

Statsrådets kansli ansvarar för samordningen och utvecklingen av Finlands havspolitik. De övriga ministerierna ansvarar för olika delområden av havspolitiken i enlighet med sin behörighet.