Brexitexperter inom statsförvaltningen

Ministeriernas och ämbetsverkens brexitexperter svarar på frågor om brexit inom sitt förvaltningsområde eller styr frågorna vidare till rätt person.

Statsrådets kansli

Johannes Leppo, lagstiftningsråd, tfn 050 592 8278, forna[email protected]
(brexitförhandlingsprocessen och brexitsamordning inom statsförvaltningen)

Tuuli Kainulainen, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 905, [email protected]
(brexitförhandlingsprocessen och brexitsamordning inom statsförvaltningen)

Utrikesministeriet

Elina Poikonen, ambassadråd, tfn 050 4707 229, [email protected]
(allmän brexitsamordning, säkerhetssamarbete, visum, konsulära ärenden)

Kristiina Kauppinen, ansvarig tjänsteman för brexit/handelspolitik, tfn 050 438 2422, [email protected] 
(EU:s handelspolitik, kontroll av export av produkter med dubbel användning)

Virpi Kankare, ambassadråd, tfn 0295 351 772, [email protected] 
(resande och konsulära tjänster) 

Observera att det är Storbritanniens ambassad i Finland som svarar på frågor som rör resor till Storbritannien: [email protected]

Information om brexit på utrikesministeriets webbplats

Information om brexit på Europainformationens webbplats

Vistelse i Storbritannien och gränskontroller

Inrikesministeriet

Jorma Kantola, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 215, [email protected]
(uppehållsrätt för medborgare)

Tapio Puurunen, ledande sakkunnig, tfn 050 456 0408, [email protected]  
(polis-, räddnings- och gränsbevakningsväsendet)

Information om brexit på inrikesministeriets webbplats

Migrationsverket

Migrationsverkets servicenummer: 0295 419 600, [email protected]

Information om brexit på Migrationsverkets webbplats

Social- och hälsofrågor

Social- och hälsovårdsministeriet

Sari Vuorinen, tfn 0295163049 [email protected]

Information om brexit på social- och hälsovårdsministeriets webbplats

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea)

Växel: tfn 0295 223 341, e-post: [email protected] och [email protected]

Information om brexit på Fimeas webbplats

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)

Heikki Mattlar, tfn 0295 209 506, [email protected] (medicintekniska produkter)

Jari Knuuttila, tfn 0295 209 504, [email protected] (medicintekniska produkter)

Maarit Mikkonen, tfn 0295 209 561, [email protected] (yrkesrättigheter inom social- och hälsovården)

Information om brexit på Valviras webbplats

Folkpensionsanstalten (FPA)

FPA:s center för internationella ärenden

(Social trygghet, förmåner, barnbidrag, folkpension, europeiskt sjukvårdskort, FPA-kort, sjukförsäkring, föräldradagpenning, stöd för vård av barn och arbetslöshetsförmåner)

Information om brexit på FPA:s webbplats

Pensionsskyddscentralen (PSC)

PSC:s kundtjänst: tfn 029 411 2110, [email protected]

(Utsända arbetstagare, utsända företagare, utsända stipendiater, arbete i flera länder, A1-intyg, arbetspensioner)

Finansinspektionen

Silvaliisa Virri[email protected] (försäkringsbolag, tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor)

Studier i Storbritannien, yrkeskvalifikationer samt upphovsrättssektorn

Undervisnings- och kulturministeriet

Henrik Ruso, EU-samordnare, tfn 0295 330 161, [email protected]
(studier, yrkeskvalifikationer, upphovsrätt)

Information om brexit på undervisnings- och kulturministeriets webbplats

Folkpensionsanstalten (FPA)

I frågor som gäller studiestöd ska du kontakta Folkpensionsanstalten. 

Rådgivning i internationella situationer i frågor som gäller studieförmåner: tfn 020 692 209

Mer information för dem som avlägger hela examen i Storbritannien

Information om brexit på FPA:s webbplats

Transport och kommunikation

Kommunikationsministeriet

Silja Pasanen, tfn 0295 342 059, [email protected] 
(trafik och kommunikationstjänster)

Risto Saari, trafikråd, tfn 040 829 8132, [email protected] 
(lufttrafik)

Päivi Jämsä, ledande specialsakkunnig, tfn 050 576 7204, [email protected]
(lufttrafik)

Information om brexit på kommunikationsministeriets webbplats

Transport- och kommunikationsverket (Traficom)

Susanna Metsälampi, tfn 0295 346 083, [email protected]

Information om brexit på Traficoms webbplats

Rättsligt samarbete, överföring av personuppgifter samt konsumentskydd

Justitieministeriet

Katja Arenmaa, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 150 504, [email protected] 
(samarbete inom rättsområdet, överföring av personuppgifter, val)

Information om brexit på justitieministeriets webbplats

Dataombudsmannens byrå

Överföring av personuppgifter:

Telefonrådgivning för privatpersoner: 0295 666 777

Telefonrådgivning för personuppgiftsansvariga: 0295 666 778

[email protected]

Information om brexit på webbplatsen för dataombudsmannens byrå (på finska)

Konkurrens- och konsumentverket

Konsumentrådgivning: tfn 0295 053 050

Konsumenteuropa i Finland: tfn 0295 053 090

Information om brexit på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats

Finansiella tjänster, beskattning samt tullärenden

Finansministeriet

Martti Salmi, finansråd, tfn 0400 510 304, [email protected] 
(finansiella tjänster, EU:s budget, tullärenden, skatteärenden)

Information om brexit på finansministeriets webbplats

Tullen

Tullrådgivning, privatkunder: tfn +358 295 5201

Stöd för tulldeklarering, privatkunder: tfn +358 295 5206

Stöd för tulldeklarering, företagskunder: tfn +358 295 5207

Allmän rådgivning för företagskunder: tfn +358 295 5202, [email protected]

Tullens brexitinformation för privatkunder

Tullens brexitinformation för företagskunder

Skatteförvaltningen

Servicenummer

Information om brexit på Skatteförvaltningens webbplats

Brexits inverkan på marknaden och på bl.a. företagens patent, varumärken och kemikalier

Arbets- och näringsministeriet

Liisa Heinonen, regeringsråd, tfn 050 396 0605, [email protected]
(arbetstagarrättigheter)

Isabella Paju, specialsakkunnig, tfn 050 310 5326, [email protected] 
(inre marknaden, varor och tjänster)

Johanna Rihto-Kekkonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 047 121, [email protected] 
(inre marknaden, konkurrens, allmänna frågor om marknadens funktion)

Kimmo Sinivuori, handelsråd, tfn 029 504 7097, [email protected]
(industripolitik)

Information om brexit på arbets- och näringsministeriets webbplats

Patent- och registerstyrelsen

Eero Mantere, tfn 040 569 5559, [email protected] (patent, handelsregister, varumärken, designskydd, revision)

Information om brexit på Patent- och registerstyrelsens webbplats

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Annette Ekman, tfn 040 500 2614, [email protected] (kemikalier, växtskyddsmedel, kosmetika, produkter)

Information om brexit på Säkerhets- och kemikalieverkets webbplats

Övriga förvaltningsområden

Jord- och skogsbruksministeriet

Ahti Hirvonen, enhetschef, tfn 0295 162 337, [email protected] 
(jordbruk)

Heikki Lehtinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 433, [email protected] 
(fiske)

Ritva Ruuskanen, regeringsråd, tfn 0295 162 291, [email protected]   
(levande djur inkl. sällskapsdjur, livsmedel och andra produkter av animaliskt ursprung, växter och växtprodukter)

Information om brexit på jord- och skogsbruksministeriets webbplats

Försvarsministeriet

Jouko Tuloisela, regeringsråd, tfn 0295 140 412, [email protected] 
(försvarsmaterielsamarbete, exportkontroll av försvarsmateriel)

Tuomas Koskenniemi, specialsakkunnig, tfn 0295 140 058, [email protected] 
(brexitsamordning inom försvarsförvaltningen)

Information om brexit på försvarsministeriets webbplats

Miljöministeriet

Liisi Klobut, råd för internationella ärenden, tfn 0295 250 131, [email protected] 
(miljöskydd, naturskydd)

Karoliina Anttonen, regeringssekreterare, tfn 0295 250 065, [email protected] 
(klimatpolitik, utsläppshandel, klimatavtalet från Paris, ansvarsfördelning)