Ministeriernas brexitexperter

Ministeriernas brexitexperter svarar på frågor om brexit inom sitt förvaltningsområde eller styr frågorna vidare till rätt person.

Statsrådets kansli

Johannes Leppo, lagstiftningsråd, tfn 050 592 8278, fornamn.efternamn@vnk.fi
(brexitförhandlingsprocessen och brexitsamordning inom statsförvaltningen)

Silja Pasanen, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 050 501 7454, fornamn.efternamn@vnk.fi
(brexitförhandlingsprocessen och brexitsamordning inom statsförvaltningen)

Inrikesministeriet

Jarmo Tiukkanen, ledande sakkunnig, tfn 050 396 0152, jarmo.tiukkanen@intermin.fi
(uppehållsrätt för medborgare)

Tapio Puurunen, ledande sakkunnig, tfn 050 456 0408, tapio.puurunen@intermin.fi
(polis-, räddnings- och gränsbevakningsväsendet)

Undervisnings- och kulturministeriet

Henrik Ruso, EU-samordnare, tfn 0295 330 161, henrik.ruso@minedu.fi
(studier, yrkeskvalifikationer, upphovsrätt)

Utrikesministeriet

Terhi Bunders, ambassadråd, tfn 050 329 8291, terhi.bunders@formin.fi
(allmän brexitsamordning, säkerhetssamarbete, visum, konsulära ärenden)

Kristiina Kauppinen, ansvarig tjänsteman för brexit/handelspolitik, tfn 050 438 2422, kristiina.kauppinen@formin.fi
(EU:s handelspolitik, kontroll av export av produkter med dubbel användning)

Social- och hälsovårdsministeriet

Reetta Honkanen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 048, fornamn.efternamn@stm.fi
(läkemedel, medicintekniska produkter, social trygghet)

Miljöministeriet

Liisi Klobut, råd för internationella ärenden, tfn 0295 250 131, liisi.klobut@ym.fi
(miljöskydd, naturskydd)

Karoliina Anttonen, regeringssekreterare, tfn 0295 250 065, karoliina.anttonen@ym.fi
(klimatpolitik, utsläppshandel, klimatavtalet från Paris, bördefördelning)

Försvarsministeriet

Jouko Tuloisela, regeringsråd, tfn 0295 140 412, jouko.tuloisela@defmin.fi
(försvarsmaterielsamarbete, exportkontroll av försvarsmateriel)

Tuomas Koskenniemi, specialsakkunnig, tfn 0295 140 058, tuomas.koskenniemi@defmin.fi
(brexitsamordning inom försvarsförvaltningen)

Kommunikationsministeriet

Risto Saari, trafikråd, tfn 040 829 8132, risto.saari@lvm.fi
(lufttrafik)

Maaria Mäntyniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 050 444 0922, maaria.mantyniemi@lvm.fi
(trafik, kommunikationstjänster, bl.a. roaming)

Justitieministeriet

Katja Arenmaa, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 150 504, katja.arenmaa@om.fi
(samarbete inom rättsområdet, flöde av personuppgifter, val)

Finansministeriet

Martti Salmi, finansråd, tfn 0400 510 304, martti.salmi@vm.fi 
(finansiella tjänster, EU:s budget, tullärenden, skatteärenden)

Jord- och skogsbruksministeriet

Ahti Hirvonen, chef för enheten, tfn 0295 162 337, ahti.hirvonen@mmm.fi
(jordbruk)

Heikki Lehtinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 433, heikki.lehtinen@mmm.fi
(fiske)

Ritva Ruuskanen, regeringsråd, tfn 0295 162 291, ritva.ruuskanen@mmm.fi
(levande djur inkl. sällskapsdjur, livsmedel av animaliskt ursprung och andra produkter, växter och växtprodukter)

Arbets- och näringsministeriet

Liisa Heinonen, regeringsråd, tfn 050 396 0605, liisa.heinonen@tem.fi (arbetstagarrättigheter)

Isabella Paju, specialsakkunnig, tfn 050 310 5326, isabella.paju@tem.fi
(inre marknaden, varor och tjänster)

Johanna Rihto-Kekkonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 047 121, johanna.rihto-kekkonen@tem.fi
(inre marknaden, konkurrens, allmänna frågor om marknadens funktion)

Maija Heikkilä, sakkunnig, tfn 050 350 0278, maija.heikkila@tem.fi
(industripolitik)