Ministeriernas brexitexperter

Ministeriernas brexitexperter svarar på frågor om brexit inom sitt förvaltningsområde eller styr frågorna vidare till rätt person.

Statsrådets kansli

Johannes Leppo, lagstiftningsråd, tfn 050 592 8278, [email protected]
(brexitförhandlingsprocessen och brexitsamordning inom statsförvaltningen)

Silja Pasanen, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 050 501 7454, [email protected]
(brexitförhandlingsprocessen och brexitsamordning inom statsförvaltningen)

Inrikesministeriet

Jarmo Tiukkanen, ledande sakkunnig, tfn 050 396 0152, [email protected]
(uppehållsrätt för medborgare)

Tapio Puurunen, ledande sakkunnig, tfn 050 456 0408, [email protected]
(polis-, räddnings- och gränsbevakningsväsendet)

Information om brexit på inrikesministeriets webbplats

Undervisnings- och kulturministeriet

Henrik Ruso, EU-samordnare, tfn 0295 330 161, [email protected]
(studier, yrkeskvalifikationer, upphovsrätt)

Information om brexit på undervisnings- och kulturministeriets webbplats

Utrikesministeriet

Terhi Bunders, ambassadråd, tfn 050 329 8291, [email protected]
(allmän brexitsamordning, säkerhetssamarbete, visum, konsulära ärenden)

Kristiina Kauppinen, ansvarig tjänsteman för brexit/handelspolitik, tfn 050 438 2422, [email protected]
(EU:s handelspolitik, kontroll av export av produkter med dubbel användning)

Information om brexit på utrikesministeriets webbplats

Social- och hälsovårdsministeriet

Reetta Honkanen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 048, [email protected]fi
(läkemedel, medicintekniska produkter, social trygghet)

Information om brexit på social- och hälsovårministeriets webbplats

Miljöministeriet

Liisi Klobut, råd för internationella ärenden, tfn 0295 250 131, [email protected]
(miljöskydd, naturskydd)

Karoliina Anttonen, regeringssekreterare, tfn 0295 250 065, [email protected]
(klimatpolitik, utsläppshandel, klimatavtalet från Paris, bördefördelning)

Försvarsministeriet

Jouko Tuloisela, regeringsråd, tfn 0295 140 412, [email protected]
(försvarsmaterielsamarbete, exportkontroll av försvarsmateriel)

Tuomas Koskenniemi, specialsakkunnig, tfn 0295 140 058, [email protected]
(brexitsamordning inom försvarsförvaltningen)

Information om brexit på försvarsministeriets webbplats

Kommunikationsministeriet

Risto Saari, trafikråd, tfn 040 829 8132, [email protected]
(lufttrafik)

Maaria Mäntyniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 050 444 0922, [email protected]
(trafik, kommunikationstjänster, bl.a. roaming)

Information om brexit på kommunikationsministeriets webbplats

Justitieministeriet

Katja Arenmaa, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 150 504, [email protected]
(samarbete inom rättsområdet, flöde av personuppgifter, val)

Information om brexit på justitieministeriets webbplats

Finansministeriet

Martti Salmi, finansråd, tfn 0400 510 304, [email protected] 
(finansiella tjänster, EU:s budget, tullärenden, skatteärenden)

Information om brexit på finansministeriets webbplats

Jord- och skogsbruksministeriet

Ahti Hirvonen, chef för enheten, tfn 0295 162 337, [email protected]
(jordbruk)

Heikki Lehtinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 433, [email protected]
(fiske)

Ritva Ruuskanen, regeringsråd, tfn 0295 162 291, [email protected]
(levande djur inkl. sällskapsdjur, livsmedel av animaliskt ursprung och andra produkter, växter och växtprodukter)

Information om brexit på jord- och skogsbruksministeriet

Arbets- och näringsministeriet

Liisa Heinonen, regeringsråd, tfn 050 396 0605, [email protected] (arbetstagarrättigheter)

Isabella Paju, specialsakkunnig, tfn 050 310 5326, [email protected]
(inre marknaden, varor och tjänster)

Johanna Rihto-Kekkonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 047 121, [email protected]
(inre marknaden, konkurrens, allmänna frågor om marknadens funktion)

Maija Heikkilä, sakkunnig, tfn 050 350 0278, [email protected]
(industripolitik)

Information om brexit på arbets- och näringsministeriets webbplats