Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Information om brexit

På dessa sidor har vi sammanställt information om Storbritanniens utträde ur EU och landets framtida relation med EU. Här finns information om bland annat utträdesavtalet, övergångsperioden och förhandlingarna om den framtida relationen samt information om hur Storbritanniens utträde ur EU påverkar medborgare och företag.

Presskonferens (27.1.)
Ministeriernas brexitexperter och kontaktinformation

Det aktuella läget

Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen trädde i kraft den 1 februari 2020. I och med utträdesavtalet inleddes en övergångsperiod som sträcker sig till utgången av 2020. Under övergångsperioden kommer EU:s nuvarande bestämmelser att tillämpas medan det förs förhandlingar om den framtida relationen. Under övergångsperioden har Storbritannien alla de rättigheter och skyldigheter som medlemsstater har. Det enda betydande undantaget är att Storbritannien inte längre deltar i EU:s beslutsfattande, och inte heller i EU-organens verksamhet.

Utträdesavtalet garanterar att Storbritanniens utträde ur EU sker organiserat. Genom utträdesavtalet säkerställs bland annat att EU-medborgare bosatta i Storbritannien och brittiska medborgare bosatta i EU-länder har uppehållsrätt, rätt att arbeta och rätt till social trygghet, i enlighet med EU-rätten, under hela sitt liv, om de har bosatt sig i landet i fråga innan övergångsperioden är till ända. Deras ställning och rättigheter tryggas i enlighet med de centrala EU-bestämmelser som gäller den 31 december 2020. För de personer som flyttar först efter den 31 december 2020 upphör den fria rörligheten, vilket innebär att EU-medborgares och brittiska medborgares inresa och rättigheter begränsas.

Genom utträdesavtalet avvecklas allt samarbete som baserar sig på Storbritanniens medlemskap i EU på ett organiserat sätt. Avsikten är att det under övergångsperioden till utgången av 2020 för varje enskild sektor ska föras separata förhandlingar om den framtida relationen. Europeiska kommissionen förhandlar på EU:s vägnar under ledning av chefsförhandlare Michel Barnier. Kommissionen förhandlar med Storbritannien utifrån de förhandlingsdirektiv som allmänna rådet antog den 25 februari 2020. Kommissionen publicerade den 18 mars sitt första utkast till avtal om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien.

Den framtida relationen kommer att vara mer distanserad än under EU-medlemskapet. Tidtabellen för förhandlingarna är snäv, eftersom lagen om godkännande av Storbritanniens utträdesavtal inte tillåter att övergångsperioden förlängs. På grund av den snäva tidtabellen kan det hända att vissa sektorer går in i ett avtalslöst läge den 1 januari 2021. Framför allt företag bör förbereda sig på detta.

Kommissionen offentliggjorde den 9 juli 2020 meddelandet ”Att göra sig redo för kommande förändringar – Meddelande om beredskapen i slutet av Europeiska unionens och Förenade kungarikets övergångsperiod”. I meddelandet redogörs för de viktigaste förändringar som kommer att ske i alla scenarier från och med utgången av övergångsperioden, vare sig EU och Storbritannien når en överenskommelse om de framtida förbindelserna eller inte.

Meddelande från kommissionen om förändringar som kommer att ske i alla scenarier från och med utgången av övergångsperioden
Direktiv för förhandlingarna

Mer information om brexitförhandlingsprocessen

Johannes Leppo, lagstiftningsråd 
statsrådets kansli, EU-asioiden osasto 0295160335  


Tuuli Kainulainen, specialsakkunnig i EU-ärenden 
statsrådets kansli, EU-asioiden osasto 0295160905  

Utträdesavtalet

Utträdesavtalet

Genom utträdesavtalet avvecklas allt samarbete som baserar sig på Storbritanniens medlemskap i EU på ett organiserat sätt. Avtalet innehåller inga bestämmelser om EU:s och Storbritanniens framtida relation.

Utträdesavtalet

Konsekvenser av brexit för medborgare

Konsekvenser av brexit för medborgare

På denna webbplats finns närmare information om vilka följder brexit har för finska och brittiska medborgare.

Medborgarnas rättigheter i utträdesavtalet

Konsekvenser av brexit för företag

Konsekvenser av brexit för företag

Under övergångsperioden deltar Storbritannien i EU:s inre marknad och tullunion på samma sätt som medlemsländerna.

Konsekvenser av brexit för företag

Övergångsperioden

Övergångsperioden

Det har fastställts en övergångsperiod för tiden mellan Storbritanniens utträde ur EU och den framtida relationen. Övergångsperioden sträcker sig till utgången av 2020.

Övergångsperioden

EU:s och Storbritanniens framtida relation

EU:s och Storbritanniens framtida relation

Förhandlingar om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien ska föras separat inom varje enskild sektor. Målet är att villkoren för den framtida relationen ska kunna tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2021.

EU:s och Storbritanniens framtida relation