Brexit utan avtal

Finland och EU har som mål att få till stånd ett utträdesavtal som säkerställer ett organiserat utträde för Storbritannien. Om avtalet inte träder i kraft blir resultatet ett avtalslöst utträde. I det fallet upphör tillämpningen av EU:s grundfördrag och EU-lagstiftningen på Storbritannien med omedelbar verkan.

Europeiska rådet har i sina slutsatser flera gånger uppmanat EU-organen, medlemsstaterna och olika berörda grupper att förbereda sig ordentligt på alla tänkbara slutresultat, också ett utträde utan avtal.

Kommissionen har utfärdat flera lagstiftningsförslag, meddelanden och pressmeddelanden om förberedelserna inför Storbritanniens utträde ur EU.

Beredskapsåtgärderna

  • motsvarar inte och ersätter inte fördelarna med ett EU-medlemskap, ett utträdesavtal eller arrangemang för de kommande relationerna 
  • är tillfälliga, huvudsakligen ettåriga, nödvändiga åtgärder för att minimera de allvarligaste störningarna
  • är ensidiga åtgärder av EU, som också kan återtas 
  • kan inte korrigera förseningar som kan undvikas genom grundliga förberedelser.

I Finland ansvarar varje ministerium och förvaltningsområde för egen del för förberedelserna inför ett avtalslöst utträde. Ministeriernas brexitexperter och kontaktinformation.