Brexit utan avtal

Finland och EU har som mål att få till stånd ett utträdesavtal som säkerställer ett organiserat utträde för Storbritannien. Om avtalet inte träder i kraft blir resultatet ett avtalslöst utträde. I det fallet upphör tillämpningen av EU:s grundfördrag och EU-lagstiftningen på Storbritannien med omedelbar verkan.

Europeiska rådet har i sina slutsatser flera gånger uppmanat EU-organen, medlemsstaterna och olika berörda grupper att förbereda sig ordentligt på alla tänkbara slutresultat, också ett utträde utan avtal.

Kommissionen har utfärdat flera lagstiftningsförslag, meddelanden och pressmeddelanden om förberedelserna inför Storbritanniens utträde ur EU.

Beredskapsåtgärderna

  • motsvarar inte och ersätter inte fördelarna med ett EU-medlemskap, ett utträdesavtal eller arrangemang för de kommande relationerna 
  • är tillfälliga, huvudsakligen ettåriga, nödvändiga åtgärder för att minimera de allvarligaste störningarna
  • är ensidiga åtgärder av EU, som också kan återtas 
  • kan inte korrigera förseningar som kan undvikas genom grundliga förberedelser.

I Finland ansvarar varje ministerium och förvaltningsområde för egen del för förberedelserna inför ett avtalslöst utträde. Ministeriernas brexitexperter och kontaktinformation.

Konsekvenser av ett avtalslöst utträde för företag

Konsekvenser av ett avtalslöst utträde för företag

Om Storbritannien lämnar EU utan utträdesavtal påverkar det alla företag som exporterar till eller importerar från Storbritannien och i sin produktion använder något innehåll producerat i Storbritannien, t.ex. råvaror.

Konsekvenser för företag

Konsekvenser av ett avtalslöst utträde för brittiska medborgare

Konsekvenser av ett avtalslöst utträde för brittiska medborgare

Storbritanniens utträde ur EU har flera konsekvenser för brittiska medborgare som bor i Finland eller som reser till Finland.

Konsekvenser för brittiska medborgare

Konsekvenser av ett avtalslöst utträde för finska medborgare

Konsekvenser av ett avtalslöst utträde för finska medborgare

Storbritanniens EU-utträde har flera konsekvenser för finska medborgare som bor i eller reser till Storbritannien.

Konsekvenser för finska medborgare