Konsekvenser av ett avtalslöst utträde för företag

Det är möjligt att Storbritannien lämnar EU utan ett utträdesavtal. Detta skulle bl.a. påverka alla företag som

  • exporterar till, importerar från eller utövar investeringsverksamhet i Storbritannien
  • använder innehåll producerat i Storbritannien i sin produktion, till exempel råvaror eller tjänster, inklusive molntjänster.

Om Storbritannien lämnar EU utan avtal blir landet ett tredjeland som EU inte har några samarbetsavtal eller särskilda arrangemang med, med undantag för några ensidiga tillfälliga åtgärder inom vissa sektorer. Det betyder i princip att den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och personer upphör.

Vilka förändringar det innebär för enskilda företag beror bland annat på företagets bransch, placeringsort och roll i produktionskedjan. Vi har här samlat exempel på förändringar som brexit utan avtal kan leda till. Mer detaljerad information gällande olika branscher och produkter finns bland annat på Europeiska kommissionens och den brittiska regeringens webbplatser.