Konsekvenser av ett avtalslöst utträde för företag

Om Storbritannien lämnar EU utan utträdesavtal påverkar det alla företag som

  • exporterar till eller importerar från Storbritannien
  • i sin produktion använder något innehåll producerat i Storbritannien, t.ex. råvaror.

Storbritannien (och Nordirland) blir ett tredjeland, och varor eller tjänster från Storbritannien omfattas inte längre av den inre marknadens fördelar.