Tävling om ett minnesmärke över president Mauno Koivisto 2020

Det ordnades en tävling om formgivningen av ett minnesmärke över president Mauno Koivisto. Tävlingen arrangeras av en kommitté som tillsatts av statsrådets kansli i december 2019.

Kommittén för ett minnesmärke över president Mauno Koivisto, som leddes av tidigare statsministern Paavo Lipponen, bjöd in alla finländska och i Finland stadigvarande bosatta konstnärer att delta i tävlingen. Målet är att minnesmärket ska vara färdigt och monterat på sin plats i Lilla parlamentets park i Helsingfors den 25 november 2023, då det har förflutit 100 år sedan president Koivisto föddes.

Republiken Finlands alla hädangångna presidenter har fått ett officiellt minnesmärke. Minnesmärkena har dönerats till Helsingfors stad och de finns i Helsingfors. Tävlingen om formgivningen av ett minnesmärke över president Koivisto är en fortsättning på denna tradition.

Den sista dagen för inlämning av tävlingsbidrag var den 15 april 2021. Inom utsatt tid lämnades det in sammanlagt 111 bidrag. Resultaten av tävlingen offentliggjordes den 1 september 2021.

Presentation av förslagen till ett minnesmärke över president Mauno Koivisto

Tidsplan för formgivningstävlingen 

 • Tävlingen utlystes den 1 oktober 2020 
 • Sista inlämningsdagen för tävlingsbidragen var den 15 april 2021 
 • Resultaten av tävlingen offentliggjordes den 1 september 2021

Ytterligare frågor kunde ställas per e-post mellan den 1 oktober och den 15 november 2020 och mellan den 1 och den 15 februari 2021 per e-pos.

Frågor och svar

Frågorna och svaren publicerades på statsrådets kanslis webbplats den 30 november 2020 och den 1 mars 2021.

Plats och postadress för inlämning av tävlingsförslag

Avhämtning av tävlingsförslagen 15.9–15.10.2021 (Uppdaterad 3.9.2021)


Tävlingsförslagen kan avhämtas från den 15 september till den 15 oktober 2021 vardagar kl. 10–15 på registratorskontoret vid Statsrådets kansli. 

Avtal om avhämtning ska träffas minst tre vardagar på förhand. Meddela tävlingsförslagets namn/pseudonym + avhämtningsdag per telefon eller som textmeddelande till numret 050 329 4283 / Tävlingssekreterare Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen. 

Om konstnären vill vara anonym kan hen blockera sitt telefonnummer så att det inte syns. Den som ringer behöver givetvis inte uppge sitt namn under samtalet. Det kan vara en annan person än konstnären själv som kommer överens om avhämtningen i konstnärens ställe.

I samband med avhämtningen kontrollerar vi leverans- och sändningsuppgifterna  och säkerställer att den person som avhämtar materialet i tävlingsförslaget har rätt att få tillgång till det. 

Statsrådets kansli, registratorskontorets besöksadress: Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors
 

Tävlingsprogram och bilagor

Tidsplan för formgivningstävlingen och priser

Det totala prisbeloppet är 55 000 euro och fördelas enligt följande:

Första pris 20 000 euro
Andra pris 15 000 euro
Tredje pris 10 000 euro

Dessutom kan juryn dela ut två hederspriser på 5 000 euro.

Priserna i tävlingen är skattefria.

Juryns sammansättning

Juryn består av kommittén för minnesmärket över president Mauno Koivisto

 • Paavo Lipponen, tidigare statsminister (ordförande) 
 • Timo Lankinen, understatssekreterare, statsrådets kansli (vice ordförande) 
 • Antti Ahlava, arkitekt, professor, Aalto-universitetet 
 • Heikki Allonen, diplomingenjör, företrädare för de anhöriga
 • Pirjo Sanaksenaho, professor, Aalto-universitetet
 • Sami Sarvilinna, kanslichef, Helsingfors stad 
 • Maija Tanninen-Mattila, direktör för Helsingfors konstmuseum HAM

och som konstnärsmedlemmar utsedda av Konstnärsgillet i Finland

 • Kaarina Kaikkonen, skulptör 
 • Antti Tanttu, bildkonstnär

Sekreterare för juryn är lagstiftningsrådet Sanna Helopuro från statsrådets kansli. Tävlingsfunktionär är tävlingsombudsman Aura Lehtonen från Konstnärsgillet i Finland.

Länkar

Tilläggsinformation 

Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, ledande sakkunnig, Statsrådets kansli, [email protected], 050 329 4283