Tävling om ett minnesmärke över president Mauno Koivisto

Det ordnades en tävling om formgivningen av ett minnesmärke över president Mauno Koivisto. Konstnären Kirsi Kaulanens verk Välittäjä (Förmedlaren) tilldelades första pris i tävlingen. Minnesmärket avtäcktes i Helsingfors på hundraårsdagen av president Koivistos födelse lördagen den 25 november 2023. 

Kommittén för ett minnesmärke över president Mauno Koivisto, som leddes av tidigare statsministern Paavo Lipponen, bjöd in alla finländska och i Finland stadigvarande bosatta konstnärer att delta i tävlingen.

Republiken Finlands alla hädangångna presidenter har fått ett officiellt minnesmärke. Minnesmärkena har dönerats till Helsingfors stad och de finns i Helsingfors. Tävlingen om formgivningen av ett minnesmärke över president Koivisto är en fortsättning på denna tradition.

Presentation av förslagen till ett minnesmärke över president Mauno Koivisto

Tävlingsprogram och bilagor

Frågor och svar

Tidsplan för formgivningstävlingen och priser

Det totala prisbeloppet är 55 000 euro och fördelas enligt följande:

Första pris 20 000 euro
Andra pris 15 000 euro
Tredje pris 10 000 euro

Dessutom kan juryn dela ut två hederspriser på 5 000 euro.

Priserna i tävlingen är skattefria.

Juryns sammansättning

Juryn består av kommittén för minnesmärket över president Mauno Koivisto

  • Paavo Lipponen, tidigare statsminister (ordförande) 
  • Timo Lankinen, understatssekreterare, statsrådets kansli (vice ordförande) 
  • Antti Ahlava, arkitekt, professor, Aalto-universitetet 
  • Heikki Allonen, diplomingenjör, företrädare för de anhöriga
  • Pirjo Sanaksenaho, professor, Aalto-universitetet
  • Sami Sarvilinna, kanslichef, Helsingfors stad 
  • Maija Tanninen-Mattila, direktör för Helsingfors konstmuseum HAM

och som konstnärsmedlemmar utsedda av Konstnärsgillet i Finland

  • Kaarina Kaikkonen, skulptör 
  • Antti Tanttu, bildkonstnär

Sekreterare för juryn är lagstiftningsrådet Sanna Helopuro från statsrådets kansli. Tävlingsfunktionär är tävlingsombudsman Aura Lehtonen från Konstnärsgillet i Finland.

Länkar

Kontaktinformation

Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, ledande sakkunnig 
statsrådets kansli, enheten för statsrådsärenden Telefon:0295160220   E-postadress: