Tävling om ett minnesmärke över president Mauno Koivisto 2020

Det ordnas en tävling om formgivningen av ett minnesmärke över president Mauno Koivisto. Tävlingen arrangeras av en kommitté som tillsatts av statsrådets kansli i december 2019.

Kommittén för ett minnesmärke över president Mauno Koivisto, som leds av tidigare statsministern Paavo Lipponen, bjöd in alla finländska och i Finland stadigvarande bosatta konstnärer att delta i tävlingen. Målet är att minnesmärket ska vara färdigt och monterat på sin plats i Lilla parlamentets park i Helsingfors den 25 november 2023, då det har förflutit 100 år sedan president Koivisto föddes.

Republiken Finlands alla tidigare presidenter har fått ett officiellt minnesmärke. Minnesmärkena har överlåtits till Helsingfors stad och de finns i Helsingfors. Tävlingen om formgivningen av ett minnesmärke över president Koivisto är en fortsättning på denna tradition.

Den sista dagen för inlämning av tävlingsbidrag var den 15 april 2021. Inom utsatt tid lämnades det in sammanlagt 111 bidrag. Resultaten av tävlingen offentliggörs den 1 september 2021.

Tidsplan för formgivningstävlingen 

 • Tävlingen utlyses den 1 oktober 2020 
 • Tävlingsbidragen ska lämnas in senast den 15 april 2021 
 • Resultaten av tävlingen offentliggörs den 1 september 2021

Ytterligare frågor kan ställas mellan den 1 oktober och den 15 november 2020 och mellan den 1 och den 15 februari 2021 per e-pos.

Frågor och svar som gäller tävlingsbidragen

Svaren på frågorna publicerad på statsrådets kanslis webbplats senast den 30 november 2020 och den 1 mars 2021.

Plats och postadress för inlämning av tävlingsförslag

 

Tävlingsprogram och bilagor

 

 

Tidsplan för formgivningstävlingen och priser

Det totala prisbeloppet är 55 000 euro och fördelas enligt följande:

Första pris 20 000 euro
Andra pris 15 000 euro
Tredje pris 10 000 euro

Dessutom kan juryn dela ut två hederspriser på 5 000 euro.

Priserna i tävlingen är skattefria.

Juryns sammansättning

Juryn består av kommittén för minnesmärket över president Mauno Koivisto

 • Paavo Lipponen, tidigare statsminister (ordförande) 
 • Timo Lankinen, understatssekreterare, statsrådets kansli (vice ordförande) 
 • Antti Ahlava, arkitekt, professor, Aalto-universitetet 
 • Heikki Allonen, diplomingenjör, företrädare för de anhöriga
 • Pirjo Sanaksenaho, professor, Aalto-universitetet
 • Sami Sarvilinna, kanslichef, Helsingfors stad 
 • Maija Tanninen-Mattila, direktör för Helsingfors konstmuseum HAM

och som konstnärsmedlemmar utsedda av Konstnärsgillet i Finland

 • Kaarina Kaikkonen, skulptör 
 • Antti Tanttu, bildkonstnär

Sekreterare för juryn är lagstiftningsrådet Sanna Helopuro från statsrådets kansli. Tävlingsfunktionär är tävlingsombudsman Aura Lehtonen från Konstnärsgillet i Finland.

Länkar

Tilläggsinformation 

Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, ledande sakkunnig, Statsrådets kansli, [email protected], 050 329 4283