Tävling om ett minnesmärke över president Mauno Koivisto 2020

Konstnären Kirsi Kaulanens verk Välittäjä (Förmedlaren) tilldelades första pris i tävlingen om formgivningen av ett minnesmärke över president Mauno Koivisto.

Tävlingen arrangeras av en kommitté som tillsatts av statsrådets kansli i december 2019. Kommittén för ett minnesmärke över president Mauno Koivisto, som leddes av tidigare statsministern Paavo Lipponen, bjöd in alla finländska och i Finland stadigvarande bosatta konstnärer att delta i tävlingen.

Målet är att minnesmärket ska vara färdigt och monterat på sin plats i Lilla parlamentets park i Helsingfors den 25 november 2023, då det har förflutit 100 år sedan president Koivisto föddes.

Republiken Finlands alla hädangångna presidenter har fått ett officiellt minnesmärke. Minnesmärkena har dönerats till Helsingfors stad och de finns i Helsingfors. Tävlingen om formgivningen av ett minnesmärke över president Koivisto är en fortsättning på denna tradition.

Den sista dagen för inlämning av tävlingsbidrag var den 15 april 2021. Inom utsatt tid lämnades det in sammanlagt 111 bidrag. Resultaten av tävlingen offentliggjordes den 1 september 2021.

Presentation av förslagen till ett minnesmärke över president Mauno Koivisto

Tävlingsprogram och bilagor

Frågor och svar

Tidsplan för formgivningstävlingen och priser

Det totala prisbeloppet är 55 000 euro och fördelas enligt följande:

Första pris 20 000 euro
Andra pris 15 000 euro
Tredje pris 10 000 euro

Dessutom kan juryn dela ut två hederspriser på 5 000 euro.

Priserna i tävlingen är skattefria.

Juryns sammansättning

Juryn består av kommittén för minnesmärket över president Mauno Koivisto

  • Paavo Lipponen, tidigare statsminister (ordförande) 
  • Timo Lankinen, understatssekreterare, statsrådets kansli (vice ordförande) 
  • Antti Ahlava, arkitekt, professor, Aalto-universitetet 
  • Heikki Allonen, diplomingenjör, företrädare för de anhöriga
  • Pirjo Sanaksenaho, professor, Aalto-universitetet
  • Sami Sarvilinna, kanslichef, Helsingfors stad 
  • Maija Tanninen-Mattila, direktör för Helsingfors konstmuseum HAM

och som konstnärsmedlemmar utsedda av Konstnärsgillet i Finland

  • Kaarina Kaikkonen, skulptör 
  • Antti Tanttu, bildkonstnär

Sekreterare för juryn är lagstiftningsrådet Sanna Helopuro från statsrådets kansli. Tävlingsfunktionär är tävlingsombudsman Aura Lehtonen från Konstnärsgillet i Finland.

Länkar

Kontaktinformation

Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, ledande sakkunnig 
statsrådets kansli, sessionsenheten 0295160220