Königstedt gård

Statsrådets representationsherrgård, Königstedt, är belägen i Sjöskog i Vanda, vid Vanda å. Königstedt övergick i statens ägo år 1961.

Herrgården har under årens lopp tjänat som övernattningsställe för högt uppsatta statliga gäster och där ordnas regelbundet olika sammanträden, förhandlingar och mottagningar.

Herrgården har anor från 1500-talet

Olof Nilsson, som var länsman i dåvarande Helsinge socken, nämns år 1511 som herrgårdens förste ägare. Herrgårdens namn härstammar från slutet av 1600-talet, då dess dåvarande ägare kapten Johan Köhnn adlades med namnet Köhnningstedt.

Det verkliga statsrådet Jacob Wilhelm Hisinger lät år 1816 uppföra den nuvarande herrgårdsbyggnaden. Byggnaden är enligt vad traditionen berättar ritad av Carl Ludwig Engel. På 1900-talet har herrgården ägts av bl.a. överste Mikael Gripenberg och friherre Gustaf Wrede. Staten köpte år 1961 Königstedt av friherrinnan Asta Wrede.

Königstedt gård har under sin historia fungerat som jordbruks-, häst- och boskapslägenhet. På ägorna har dessutom funnits många slags företag, bl.a. en glasfabrik och en äppelträdgård. Vid forsen nedanför Königstedt har det dessutom funnits en kvarn och ett sågverk.

Herrgårdsbyggnad i empirestil

I herrgårdens bottenvåning finns entréhall, bibliotek, matsal, gula salen för mottagningar, gröna salongen och blå kaffesalongen. I den övre våningen finns konferensrum och två övernattningsrum.

Fasaderna har sedan 1825 varit målade med oljefärg i en kombination av gult och vitt. Interiörernas färgsättning baserar sig på empirens grå färgskala och kompletterande starka färgtoner.

Matsalens handmålade Amor och Psyche-tapet är anskaffad i Paris. Empiremöblemanget har kompletterats med gustavianska möbler i övre våningen och nyrokokomöbler i bottenvåningen. De gamla kvarnstenarna har bevarats i stenläggningen framför entrén.

Representationsherrgård

Under 1900-talet har herrgården genomgått flera renoveringar och restaureringar. Vid den första restaureringen byggdes en entré med joniska kolonner, en altan och en empirebalustrad. I slutet av 1930-talet byggdes den utskjutande tympanonen och kolonnerna på fasaden mot trädgården. På 1950-talet genomfördes en radikal ombyggnad av herrgården och bl.a. tvättrummen och toaletterna samt värme- och vattenledningssystemen förnyades.

Vid restaureringen 1962–1963 återställdes salongen i empirestil och de övriga rummen i en mera borgerlig biedermeierstil. Det senaste ombyggnads- och reparationsarbetet genomfördes år 1997, då även husets luftkonditionerings- och elteknik förnyades.

Herrgården omfattar för närvarande ca 35 hektar. På herrgårdsområdet finns utom karaktärsbyggnaden bl.a. ett kapell, som blev färdigt år 1925 och är uthyrt till församlingen samt en bastu med grästak.