Konsekvenser av brexit för företag

Den 24 december 2020 slutförde EU och Storbritannien förhandlingarna om handels- och samarbetsavtalet och de kompletterande separata avtalen om datasäkerhet och samarbete inom kärnenergibranschen. Avtalet tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Mycket förändrades när Storbritannien lämnade EU:s inre marknad och tullunionen den 1 januari 2021. EU och Storbritannien delades upp i två områden med skild reglering och lagstiftning. Den nya relationen mellan EU och Storbritannien är betydligt mer distanserad än tidigare, vilket innebär bland annat mera byråkrati och nya kostnader i handeln mellan EU och Storbritannien. Trots att handels- och samarbetsavtalet är heltäckande och möjliggör bland annat tull- och kvotfritt inträde på parternas marknader när det gäller vissa produkter, kan avtalet inte ersätta den inre marknaden. Den fria rörligheten för varor, tjänster, personer och kapital upphör den 1 januari 2021. Det medför betydande förändringar i handeln mellan EU och Storbritannien trots det avtal som ingåtts.

Vilka förändringar övergångsperiodens utgång innebär för enskilda företag beror bland annat på företagets bransch, placeringsort och roll i produktionskedjan. En del av förändringarna gäller endast vissa produkter.

Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien I Europeiska kommissionen
Information om avtalet (i huvudsak på engelska) I Europeiska kommissionen

Mer information för företag