Presidentporträtten

Porträtten av alla Finlands presidenter finns i sessionssalen för presidentföredragningar och dess väntrum i Statsrådsborgen.

Porträtten i statsrådets bildbank

Porträtten i statsrådets bildbank

I statsrådets bildbank under fliken Tilakuvat kan du ladda ner bilder av tryckkvalitet på presidentporträtten.

Statsrådets bildbank

Mer information om presidenterna

Mer information om presidenterna

Mer information om republikens president och tidigare presidenter finns på republikens presidents kanslis webbplats.

Presidentti.fi