Presidentporträtten

Porträtten av alla Finlands presidenter finns i sessionssalen för presidentföredragningar och dess väntrum i Statsrådsborgen.

Porträtten i statsrådets bildbank

Porträtten i statsrådets bildbank

I statsrådets bildbank under fliken Tilakuvat kan du ladda ner bilder av tryckkvalitet på presidentporträtten.

Statsrådets bildbank

Mer information om presidenterna

Mer information om presidenterna

Mer information om republikens president och tidigare presidenter finns på republikens presidents kanslis webbplats.

Presidentti.fi

Porträttet av republikens president avtäcktes 2018

Porträttet av republikens president Sauli Niinistö avtäcktes i sessionssalen för presidentföredragningar i Statsrådsborgen i maj 2018.

Porträttet är en mosaik av hundra mindre verk som har gjorts av hundra konstnärer – grafiker, skulptörer, konstmålare samt video-, performance- och fotokonstnärer. Konstnärerna representerar en yngre konstnärsgeneration och de är eller har tidigare varit verksamma i Finland.

Porträttet är beställt av statsrådet, men president Niinistö bestämde hur porträttet skulle se ut och vem som skulle producera det. Det samfundskonstnärliga porträttet har producerats av bildkonstnärerna Atro Linnavirta och Anita Naukkarinen.

Idén till porträttet härrör från 2012, då president Niinistö tog emot ett samfundskonstnärligt porträtt som samtidigt var en visuell protestlista. Inspirerad av detta verk och temat för jubileumsåret Finland 100 år, ”Tillsammans”, bjöd president Niinistö in hundra konstnärer att göra sin insats i porträttet.

Konstnärerna bakom porträttet i alfabetisk ordning
Bilder från avtäckningsceremonin 4.5.2018