Statsrådets kansli som arbetsplats

Statsrådets kansli har över 600 anställda. Vid kansliet finns fem avdelningar: avdelningen för EU-ärenden, avdelningen för ägarstyrning, kommunikationsavdelningen, strategiavdelningen och statsrådets förvaltningsenhet. Vid kansliet finns dessutom fyra fristående enheter: personalenheten, sessionsenheten, ekonomienheten och beredskapsenheten.

Statsrådets kansli är ett av tolv ministerier. Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. I uppgifterna ingår också tjänster för medborgarna och myndigheterna, samordning av EU-ärenden, ägarstyrning av statsbolag och regeringens strategiska kommunikation.

Statsrådets kansli har även till uppgift att leda och utveckla statsrådets och ministerierna gemensamma förvaltnings- och sakkunniguppgifter. Dessutom administrerar kansliet olika förvaltningsövergripande projekt och specialprojekt samt olika permanenta och tillfälliga organ.

Vem är vi?

Statsrådets kansli erbjuder ett brett urval uppgifter. Våra anställda arbetar i sakkunniguppgifter med anknytning till bland annat EU-ärenden, statens ägarstyrning, kommunikation och ekonomiförvaltning. Dessutom arbetar många med ministeriernas gemensamma serviceuppgifter, till exempel ämbetsverks- och transporttjänster, översättning och informationshantering.

På grund av kansliets mångsidiga uppgifter kan de anställda ha vitt skilda utbildningsbakgrund och arbetserfarenhet från både den offentliga och den privata sektorn. Den vanligaste utbildningsbakgrunden är politices, filosofie eller juris magisterexamen. De som avlagt yrkeshögskoleexamen är till största delen tradenomer som har utexaminerats från olika branschinriktningar. De anställdas medelålder är lite under 50 år.

Meningsfullt arbete tillsammans

Statsrådets kansli är en unik arbetsplats där vi utför viktigt arbete i statsförvaltningens kärna. Kansliet främjar samarbetet mellan statsrådet och förvaltningsområdena. I och med kansliets samordnande uppgifter och tjänster får förvaltningsövergripande verksamhet och ett nära samarbete mellan ministerierna en framträdande roll.  

Vid statsrådets kansli värdesätter vi utveckling av kunnandet och arbetet. Som en sakkunnigorganisation upplever vi att personlig utveckling är en väsentlig del av vårt arbete, och vi uppmuntrar var och en att hitta lämpliga sätt att fördjupa och bredda sitt kunnande. Vi uppmuntrar våra anställda att arbeta självständigt och utveckla sig såväl genom utbildningar som genom intressanta arbetsuppgifter och nätverk.

Vi värdesätter en fungerande arbetsgemenskap och god ledarskap. Vi genomför ändringar tillsammans och säkerställer informationsgången och inflytandet mellan olika avdelningar och enheter.

Jobba vid statsrådets kansli 

Vill du bidra till ett enhetligt statsråd och en smidig statsförvaltning? Sök jobb via tjänsten Valtiolle.fi för att bli en av våra sakkunniga. Följ oss också på LinkedIn.

Praktikperiod vid statsrådets kansli

Vid kansliets olika avdelningar och enheter arbetar årligen tiotals högskolepraktikanter. Vi erbjuder praktikmöjligheter för studerande inom många olika områden. Vi söker studerande inom bland annat juridik, statsvetenskap, ekonomi, informationsforskning, kommunikation, språk och it-branschen. Dessutom erbjuder vi praktikmöjligheter för dem som studerar till ledningsassistenter eller inom säkerhetsbranschen eller turism- och restaurangbranschen.

Antalet praktikplatser och hur de fördelar sig på olika områden varierar från år till år, så det lönar sig att följa platsannonserna! 

Praktikplatserna avsedda för universitetsstuderande offentliggörs i november–december och praktikplatserna avsedda för yrkeshögskolestuderande stegvis på våren och i början av hösten. 

Praktikplatserna annonseras här: