FI SV EN

Statsrådets kansli som arbetsplats

Kunniga anställda som trivs på arbetet är hörnstenarna för en framgångsrik verksamhet. Dessa hörnstenar är centrala i vår verksamhet och i planeringen av den. Vårt mål är att skapa en atmosfär där man värdesätter och delar med sig av sina kunskaper och att organisera arbetet så att de anställda och de olika grupperna vid kansliet ges goda förutsättningar att lära sig.

Vi erbjuder tjänster för hela statsrådet, och därför arbetar en del av kansliets personal vid de andra ministerierna. Moderna arbetsredskap, en god arbetsergonomi och flexibla arbetsmetoder är viktiga delar av kansliets verksamhetskultur som kontinuerligt utvecklas med hjälp av bland annat de möjligheter som digitaliseringen medfört.

Statsrådets kansli offentliggör lediga arbetsplatser i statens gemensamma rekryteringenstjänst Valtiolle.fi

Lediga jobb