Statsrådets kansli som arbetsplats

Statsrådets kansli har cirka 600 anställda, varav 58 procent är kvinnor och 42 procent män. Vid kansliet finns fem avdelningar: avdelningen för EU-ärenden, avdelningen för ägarstyrning, kommunikationsavdelningen, strategiavdelningen och statsrådets förvaltningsenhet. Vid kansliet finns dessutom fyra fristående enheter: personalenheten, sessionsenheten, ekonomienheten och beredskapsenheten.

Våra arbetsuppgifter är sakkunniguppgifter som gäller bl.a. skötseln av EU-ärenden i Finland, statsrådets kommunikation, statens ägarstyrning, juridik, översättning av författningar samt utvecklandet av statsrådets förvaltnings- och sakkunniguppgifter.

Vi erbjuder mångsidiga och intressanta uppgifter för experter inom olika områden. Vid kansliet arbetar också varje år flera högskolepraktikanter.

Lediga jobb

Statsrådets kanslis lediga uppdrag offentliggörs i statsförvaltningens gemensamma rekryteringstjänst valtiolle.fi. För att påskynda rekryteringen ska ansökningarna i första hand lämnas in på valtiolle.fi.

Praktikplatser

Vid statsrådets kansli arbetar årligen tiotals högskolepraktikanter vid olika avdelningar och enheter. Varje år genomför studerande inom bland annat juridik, statsvetenskap, ekonomi och informationsforskning samt kommunikation, språk och IT-branschen sin praktik vid kansliet. Dessutom kan till exempel de som studerar till ledningsassistenter eller inom turism- och restaurangbranschen göra sin praktik hos oss. Antalet praktikplatser per avdelning varierar från år till år, så det lönar sig att följa platsannonserna!

Statsrådets kanslis praktikplatser för universitetsstuderande offentliggörs årligen i november–december. Praktikplatserna för högskolestuderande offentliggörs stegvis på våren och i början av hösten.

Praktikplatserna publiceras på adresserna

•    Statsrådets kanslis praktikplatser | Recright
•    Jobteaser
•    Aarresaari
•    samt på yrkeshögskolornas egna annonseringskanaler.