Valtioneuvoston kanslia työpaikkana

Tuloksellisen toiminnan kulmakiviä ovat henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi. Nämä kulmakivet ovat keskeinen osa toimintaamme ja sen suunnittelua. Tavoitteenamme on osaamista arvostavan ja jakavan ilmapiirin luominen ja työn organisointi siten, että työntekijöiden ja ryhmien oppimiselle luodaan hyvät edellytykset.

Tarjoamme kootusti palveluja koko valtioneuvostolle, minkä johdosta kanslian henkilökunta työskentelee osin hajautuneesti eri ministeriöissä. Nykyaikaisten työvälineiden, hyvän työergonomian ja joustavien työskentelykäytäntöjen varmistaminen on tärkeä osa kanslian toimintakulttuuria, jota pyritään jatkuvasti kehittämään mm. digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen.

Avoimet työpaikat

Valtioneuvoston kanslian avoimet työpaikat julkaistaan valtion yhteisessä Valtiolle.fi-rekrytointipalvelussa

Lediga jobb