Ordlistor och anvisningar

Vid kansliet utarbetas ordlistor med statsförvaltningstermer på många olika språk. Ordlistorna utarbetas i allmänhet som separata terminologiprojekt som genomförs i samarbete med sakkunniga från olika delområden inom statsförvaltningen och infödda talare. Sådana flerspråkiga projekt pågår i allmänhet 1-3 år, och ordlistorna innehåller 150-900 begrepp.

För varje begrepp ges termer på de olika språken, definitioner och andra beskrivningar av begreppsinnehållet samt ofta också diagram som åskådliggör förhållandena mellan de olika begreppen.

Färdiga ordlistor publiceras i statsrådets termbank Valter. Några ordlistor har även getts ut i bokform.

Genom att utarbeta ordlistor om aktuella ämnen underlättar och stöder man arbetet för översättarna vid statsrådet. Ordlistorna är i allmänhet två- eller trespråkiga och innehåller för varje begrepp termer på de olika språken samt olika förklaringar i anslutning till begreppets innehåll eller användningen av termerna. Det ges också exempel på användningen av olika termer.

Översättnings- och språksektorn vid statsrådets kansli upprätthåller en förteckning över ordlistor från olika områden. Ordlistorna finns tillgängliga via myndigheternas, föreningarnas och de övriga aktörernas egna webbsidor.

Statsrådets kansli har tillsammans med andra organisationer inom den offentliga förvaltningen utarbetat många flerspråkiga ordlistor som är tillgängliga i statsrådets termbank Valter.

 • Kommunal ordlista 2013 (fi-sv-en)
 • Militära grader i Finland 2012 (fi-sv-en-fr-ru)
 • Klimat- och energiordlista 2010 (fi-en). Också pdf
 • Riksdagsordlista 2008 (fi-sv-en-se-de-es-et-fr-ru)
 • Arbetsmarknadsordlista 2005 (fi-sv-en-de-fr)
 • Högskoleordlista 2005 (fi-sv-en-de-fr-es-ru)
 • Statsrådsordlista 2009 (fi-sv-en-da-de-el-es-et-fr-it-nl-pt-ru)
 • Skatteordlista 2002 (fi-sv-en-de-fr). Också pdf
 • Domstolsordlista 2001  (fi-sv-en-de-fr)
 • Budgetordlista 2001  (fi-sv-en-de-fr)
 • Namnen på offentliga byggnader i Finland och översättning av dem 2000 (fi-sv-en-de-fr-ru)
 • EMU-ordlista 1999 (fi-sv-en-de-fr)

Ordlistor

Material med anknytning till Finlands EU-ordförandeskap

Anvisningar och mallar

Termutredningar

Översättningsminnen