Översättnings- och språktjänster

Statsrådets kansli ansvarar för ministeriernas översättnings- och språktjänster. Texter som översätts är till exempel regeringens propositioner, författningar, pressmeddelanden, ministrarnas tal och andra handlingar. Texter översätts till svenska, engelska och ryska, men översättningar till olika språk upphandlas också av externa tjänsteproducenter.

Översättnings- och språksektorn ger rekommendationer om termer på olika språk, utarbetar ordlistor, upprätthåller statsrådets offentliga termbank Valter samt styr och utvecklar kvaliteten på myndighetsspråket vid ministerierna. Sekretariatet för statsrådets svenska språknämnd finns vid statsrådets kansli.