Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Översättnings- och språktjänster
Om oss

Statsrådets kansli ansvarar för ministeriernas översättnings- och språktjänster till nationalspråken och till andra språk. Statsrådets kansli publicerar ordlistor och anvisningar och bistår med avgiftsfri rådgivning om användningen av termer i statsförvaltningen.

Ordlistor och anvisningar

Översättnings- och språktjänster

Översättnings- och språktjänster

Översättnings- och språksektorn vid statsrådets kansli översätter handlingar som behövs i statsrådet och ministerierna, bl.a. regeringspropositioner, författningar, rapporter, pressmeddelanden och tal. Dessutom utarbetar statsrådets kansli ordlistor och ger rekommendationer om termer som ska användas i statsförvaltningen.

Översättnings- och språktjänster

Termrådgivning och terminologiarbete

Termrådgivning och terminologiarbete

Statsrådets kansli erbjuder i statsrådets offentliga termbank och på sin webbplats avgiftsfritt terminformation, ordlistor och anvisningar. Kansliet bistår också med rådgivning om användningen av termer i statsförvaltningen.

Termrådgivning och terminologiarbete

Ordlistor och anvisningar

Ordlistor och anvisningar

Vid kansliet utarbetas flerspråkiga ordlistor som gäller statsförvaltningen. Ordlistorna publiceras i statsrådets termbank Valter. Andra termutredningar och anvisningar publiceras på statsrådets kanslis webbplats.

Ordlistor och anvisningar

Se även

Valter - statsrådets termbank

Valter - statsrådets termbank

I Valter finns de ordlistor som publicerats av statsrådets kansli och ordlistor som utarbetats på andra håll inom statsförvaltningen.

Valter - statsrådets termbank

Svenskt lagspråk i Finland Slaf

Svenskt lagspråk i Finland Slaf

Handboken Svenskt lagspråk i Finland, Slaf, innehåller information om hur lagar och andra författningar kommer till samt om viktiga källor och hjälpmedel vid översättning från finska till svenska.

Svenskt lagspråk i Finland Slaf

Statsrådets svenska språknämnd

Statsrådets svenska språknämnd

Statsrådets svenska språknämnd är ett samordnande organ i frågor som gäller de statliga myndigheternas svenska språkbruk.

Statsrådets svenska språknämnd