Översättnings- och språktjänster

Statsrådets kansli ansvarar för ministeriernas översättnings- och språktjänster. Texter som översätts är till exempel regeringens propositioner, författningar, pressmeddelanden, ministrarnas tal och andra handlingar. Texter översätts till svenska, engelska och ryska, men översättningar till olika språk upphandlas också av externa tjänsteproducenter.

Översättnings- och språksektorn ger rekommendationer om termer på olika språk, utarbetar ordlistor, upprätthåller statsrådets offentliga termbank Valter samt styr och utvecklar kvaliteten på myndighetsspråket vid ministerierna. Sekretariatet för statsrådets svenska språknämnd finns vid statsrådets kansli.

Aktuellt

Ordlistan över begrepp med anknytning till covid-19 och undantagsförhållanden har uppdaterats

9.4.2020 9.33
statsrådets kansli
Översättnings- och språksektorn vid statsrådets kansli har uppdaterat ordlistan över termer och uttryck med anknytning till coronavirussjukdomen covid-19, förebyggande av smittspridning, testning, vaccinering och undantagsförhållanden. Den ursprungliga ordlistan publicerades våren 2020. Ordlistans språk är finska, svenska, engelska och ryska och den innehåller cirka 750 begrepp från olika samhällsområden.

Ny handbok: Anvisningar för utarbetande av regeringspropositioner

15.7.2019 15.18
SRK
Den nya handboken Anvisningar för utarbetande av regeringspropositioner (HELO) har publicerats i Finlex. Handboken ersätter den tidigare handboken från 2004, som gavs ut i form av statsrådets principbeslut (justitieministeriets publikation 2004:4). Den nya handboken ska användas av ministerierna vid beredningen av regeringspropositioner.