Partistöd

I syfte att stödja politisk verksamhet beviljar statsrådet varje år understöd till partierna och landskapet Åland.

Understöden fördelas i proportion till det antal riksdagsmandat som partierna fått vid det senaste riksdagsvalet. Understöd kan beviljas partier som är företrädda i riksdagen och införda i det partiregister som justitieministeriet för.

Statsrådets kansli beviljar sådana understöd som avses i partilagen. Statens revisionsverk (VTV) övervakar användningen av understöden.

Anslagen för understödjande av politisk verksamhet finns i statsbudgeten under statsrådets kanslis huvudtitel (Understödjande av partiverksamhet).

Partifinansiering | vaalit.fi
Registrerade partier | vaalit.fi
Partilagen (10/1969) | Finlex
Förordningen om understöd för partiverksamhet (27/1973) | Finlex

Pressmeddelanden

Resten av partistöden för 2023 beviljades

SRK
Pressmeddelande 11.5.2023 13.57

Statsrådet beviljade partistöd för början av 2023

SRK
Pressmeddelande 19.1.2023 14.42

Partistöden för 2022 har beviljats

SRK
Pressmeddelande 27.1.2022 14.39

Partistöden för 2021 har beviljats

SRK
Pressmeddelande 21.1.2021 14.12

Partistöden för 2020 har beviljats

SRK
Pressmeddelande 23.1.2020 13.43