Pressmeddelanden

Renforskningen önskas få en ekonomiskt hållbar grund
JSM
Pressmeddelande 1.7.2020 16.02
Tidpunkterna för ministrarnas ledigheter fastställdes
SRK
Pressmeddelande 26.6.2020 16.35
Ändringar i lagen om plantmaterial
JSM
Pressmeddelande 26.6.2020 13.47
EU-ministerutskottet behandlade ekonomin och jordbruket
SRK
Pressmeddelande 26.6.2020 10.25
De nordiska statsministrarna diskuterade coronaläget
SRK
Pressmeddelande 25.6.2020 17.23