Hoppa till innehåll

Lagberedning och utveckling

Statsrådets kansli genomför regeringsprogrammet, bereder lagar och andra författningar samt genomför reformer i olika projekt, arbetsgrupper och organ i samarbete med andra ministerier.

Det nya användargränssnittet för projektinformation offentliggjordes i juni 2017. Tjänsten utvecklas även i fortsättningen och innehållet uppdateras. För närvarande är största delen av projektinformationen tillgänglig bara på finska.
Vi tar gärna emot respons och utvecklingsidéer på adressen api.hankeikkuna(at)vnk.fi.
Meny