FI SV EN

Team Finland

Nätverket Team Finland främjar Finlands intressen ute i världen: finländska företags internationalisering, utländska investeringar i Finland och Finlandsbilden. Nätverket sammanför de centrala aktörerna inom de här områdena och de tjänster de erbjuder, i Finland och utomlands.

Team Finlands syfte är att de statsfinansierade organisationernas tjänster och verksamhet ska vara klara, att överlappande arbete inte görs i de olika organisationerna och att Finland signalerar om sina starka sidor på ett enhetligt sätt.

Vem hör till Team Finland?

Team Finland-nätverkets kärna består av arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt offentligt finansierade organisationer och verksamhetsställen utomlands som styrs av dem (bl.a. Finlands beskickningar utomlands, Finpros och Tekes kontor samt kultur- och vetenskapsinstituten).

Ute i världen representeras Team Finland av över 80 lokala team. De sammanför finländska myndigheter, offentligt finansierade organisationer och andra viktiga finländska aktörer inom ett visst område. Lokala team från de olika organisationerna betjänar t.ex. företagskunder så att företaget får den information den behöver från ett och samma ställe.

Nätverkets aktörer arbetar i nära samarbete med icke-statliga aktörer, t.ex. intressent- och frivilligorganisationer samt med handelskamrar och företag.