Statsrådet och ministerierna Media

Statsrådets och statsrådets kanslis publikationsserier

I statsrådets publikationsserie publiceras rapporter, redogörelser och översikter som gäller antingen regeringen och hela statsrådet eller flera ministeriers ansvarsområden samt andra aktuella utredningar, anvisningar och rekommendationer. Publikationsserien innefattar till exempel regeringsprogrammet, regeringens handlingsplan och årsberättelse samt ministeriernas framtidsöversikter och framtidsredogörelser.

Varje ministerium har dessutom en egen publikationsserie. I statsrådets kanslis publikationsserie publiceras rapporter, översikter, utredningar och rekommendationer som gäller kansliets ansvarsområde och projekt. Exempel på publikationer som stöder beslutsfattandet är bland annat rapporter om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet. Som exempel på rekommendationer kan nämnas ordlistor och anvisningar av statsrådets översättnings- och språktjänst.

Om du inte hittar det du söker kan du skicka en begäran till [email protected]

Senaste

Översikt: Styrning i en komplex värld
FM SRK VN TEAS
Pressmeddelande 8.7.2020 9.53
Utredning: Hantering av nationellt invasiva främmande arter
JSM MM VN TEAS
Pressmeddelande 4.6.2020 8.40
Utredning: Tillståndsbehandlingen för investeringsprojekt kan påskyndas
ANM FM MM VN TEAS
Pressmeddelande 18.5.2020 8.47
Rapporten Moskva talar belyser Rysslands strategiska kommunikation
FSM VN TEAS
Pressmeddelande 4.5.2020 9.01
Rapport: Möjligheter finns för samerna att anpassa sig till klimatförändringen
ANM JM JSM MM UKM VN TEAS
Pressmeddelande 29.4.2020 14.08