Rådet för bedömning av lagstiftningen

I anslutning till statsrådets kansli har det i enlighet med statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram inrättats ett oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen. Rådet ska ge utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet inrättas i syfte är att förbättra lagberedningens och särskilt konsekvensbedömningarnas kvalitet. Rådet ska också utveckla den allmänna lagberedningskulturen, till exempel tidsplanerna för och planeringen av regeringens propositioner och lagberedningen.

Statsrådet tillsatte rådet för bedömning av lagstiftningen för en ny mandatperiod den 21 mars 2019. Rådets mandatperiod är 15.4.2019–14.4.2022. För sin första treårsperiod tillsattes rådet våren 2016. Statsrådets allmänna sammanträde utnämner ordföranden och de högst åtta medlemmarna, bland vilka rådet väljer två vice ordförande. Rådets mandatperiod är tre år och medlemmarna utnämns på basis av personlig sakkunskap. Medlemmarna får inte företräda en intressebevakningsorganisation i sitt uppdrag, men de kan vara anställda av en sådan.

 

Årsöversikter

Mandat

Mandat

Rådet för bedömning av lagstiftningen ska ge utlåtanden om regeringens propositioner och om deras konsekvensbedömningar.

Mandat

Utlåtanden

Utlåtanden

I utlåtandet från rådet för bedömning av lagstiftningen utvärderas bedömningen av de ekonomiska konsekvenserna och eventuellt också andra konsekvensområden.

Utlåtanden

Initiativ och utvecklingsåtgärder

Initiativ och utvecklingsåtgärder

Rådet för bedömning av lagstiftningen kan lägga fram initiativ och föreslå utvecklingsåtgärder som gäller lagberedningen.

Initiativ och utvecklingsåtgärder