Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet inrättas i syfte är att förbättra lagberedningens och särskilt konsekvensbedömningarnas kvalitet. Rådet ska också utveckla den allmänna lagberedningskulturen, till exempel tidsplanerna för och planeringen av regeringens propositioner och lagberedningen.

Utkast till regeringspropositioner som valts ut för bedömning

Sidans innehåll på svenskt teckenspråk

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen ska ge utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Mandat

Sammansättning och basuppgifter

Årsöversikter

Mandat

Rådet för bedömning av lagstiftningen ska ge utlåtanden om regeringens propositioner och om deras konsekvensbedömningar.

Mandat

Utlåtanden

I utlåtandet från rådet för bedömning av lagstiftningen utvärderas bedömningen av de ekonomiska konsekvenserna och eventuellt också andra konsekvensområden.

Utlåtanden

Initiativ och utvecklingsåtgärder

Rådet för bedömning av lagstiftningen kan lägga fram initiativ och föreslå utvecklingsåtgärder som gäller lagberedningen.

Initiativ och utvecklingsåtgärder