Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen har till uppgift att ge utlåtanden om utkast till regeringens propositioner och om konsekvensbedömningarna i dem. Rådet ger årligen cirka 30–50 utlåtanden.

Rådet arbetar för att förbättra kvaliteten på lagberedningen och i synnerhet konsekvensbedömningarna i regeringens propositioner. Rådet ska också utveckla den allmänna lagberedningskulturen, till exempel i fråga om tidsplaner och annan planering av propositioner och lagberedning.


Sidans innehåll på svenskt teckenspråk

Så bedömer rådet propositionsutkasten

Så bedömer rådet propositionsutkasten

Rådet för bedömning av lagstiftningen väljer själv vilka regeringspropositioner det ger utlåtande om. Det beredande ministeriet sänder propositionsutkastet till rådet för bedömning.

Utlåtandeprocess för rådet för bedömning av lagstiftningen

Mandat

Rådet för bedömning av lagstiftningen ska ge utlåtanden om regeringens propositioner och om deras konsekvensbedömningar.

Mandat

Utlåtanden

I utlåtandet från rådet för bedömning av lagstiftningen utvärderas bedömningen av de ekonomiska konsekvenserna och eventuellt också andra konsekvensområden.

Utlåtanden

Utkast till propositioner som valts ut för bedömning

Rådet väljer vilka regeringspropositioner som det ger utlåtande om.

Under behandling