Finlands regeringsform 100 år

I juni 1919 godkände riksdagen Finlands republikanska regeringsform, som stadfästes av riksföreståndare Mannerheim den 17 juli 1919. Regeringsformen tillsammans med lantdagsordningen, vallagen och lagen om kommunalval, som hade stadfästs redan tidigare, utgör än i dag en viktig grund för demokratin i Finland. Dessa beslut har styrt byggandet av det finländska samhället och Finlands utveckling till en modern rättsstat.

Regeringsformen, som stiftades som en konstitution för Finland i 1919, firas med olika evenemang under sommaren och hösten 2019.