Finlands regeringsform 100 år – Evenemang

Den 17 juli 2019 fyller regeringsformen från 1919 hundra år. Dagen är en allmän flaggdag. Merparten av jubileumsårets evenemang ordnas i mitten av september.

Regeringsformen för Finland 100 år – högtid i riksdagen

Regeringsformen för Finland 100 år – högtid i riksdagen
Regeringsformens 100-årsjubileumsfest ordnas i riksdagens plenisal tisdagen den 10 september 2019 klockan 12. Festtalare är republikens president Sauli Niinistö, riksdagens talman Matti Vanhanen och statsminister Antti Rinne. Yle direktsänder evenemanget.

Öppet hus den 12–14 september 

Den 12–14 september Presidentens slott kl. 10–15 

Den 13 september Riksdagshuset kl. 14–19 (de sista gästerna tas in klockan 18.15.)  

  • Besökarna får bekanta sig med Riksdagshuset i egen takt och med riksdagens verksamhet under vägledning av riksdagens personal.
  • På politiktorget får besökarna träffa riksdagsledamöter och ta del av hur riksdagsgrupperna arbetar.
  • Det bjuds på kaffe i riksdagens café.
  • Rundvandringen är tillgänglighetsanpassad.

Mer information: Biträdande informationschef Rainer Hindsberg, 050 549 0436

Den 14 september Statsrådsborgen och Ständerhuset kl. 10–15

Den 14 september kl. 10–15 Torgkaffe på Salutorget i Helsingfors

Dagen firas med musik, inlägg och diskussioner kring temat Regeringsformen 100. För inläggen och diskussionerna står historiker, riksdagsledamöter och ministrar. Information om programmet under torgkaffet är här, och information tillhandahålls också vid torgkaffetältet.
Före inläggen och diskussionerna håller president Tarja Halonen ett öppningsanförande kl. 10.30.
För musiken står bl.a. ett beväringsband och dragspelaren Johanna Juhola. Dessutom framförs musikstycken ur en musikpjäs vars handling utspelar sig hundra år tillbaka i tiden.

Övriga evenemang

Den 10–30 september En utställning om regeringsformens historia och republikens presidenter. Riksarkivet, Helsingfors

Utställningen Regeringsformen 100 år på Riksarkivet uppmärksammar regeringsformen från 1919 och presidentinstitutionen genom dokument, föremål och fotografier. Utställningens texter är skrivna av professor emeritus Timo Soikkanen och professor Vesa Vares. Fredagen den 13 och lördagen den 14 september presenterar skribenterna utställningen.
Riksarkivet, Helsingfors

Den 13 september Grundlagsdagen, Helsingfors
Jubileumsseminariet Regeringsformen 100 år kl. 9.30–12.00 i Ständerhuset.

Seminariet öppnas av riksdagens vice talman Tuula Haatainen och de avslutande orden framförs av statsminister Antti Rinne.

Grundlagens betydelse för byggandet av det finländska samhället granskas ur olika synvinklar av, emeritusprofessor Kaarlo Tuori, riksdagens biträdande justitieombudsman Maija Sakslin, professor Tuomas Ojanen och justitieminister Anna­-Maja Henriksson.

På seminariet dryftas också den moderna rättsstatens framtid – vad förväntas av grundlagenunder de kommande hundra åren? I diskussionen deltar riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen, högsta förvaltningsdomstolens president Kari Kuusiniemi, justitiekansler Tuomas Pöysti, grundlagsutskottets ordförande Johanna Ojala-­Niemelä och professor Veli­-Pekka Viljanen.

Seminariet leds av journalisten Olli Seuri.

Seminariet kan ses på webben på adressen vn.fi/live

Skolelevernas grundlagsdag kl. 12.45–15.30 i Ständerhuset.

I det pedagogiska programmet på eftermiddagen deltar fler än 250 niondeklassister från olika delar av Finland.
Under eftermiddagen deltar eleverna i workshoppar som handlar om grundlagen, demokrati och de grundläggande fri- och rättigheterna. Under dagens lopp får eleverna också delta i en rundvandring i Statsrådsborgen.

Guidning av utställningen om regeringsformens historia och republikens presidenter i Riksarkivet kl. 14.00–14.45

Riksarkivet ber om förhandsanmälan, eftersom antalet deltagare är begränsat.
Riksarkivet, Helsingfors

 

Den 15 september kl. 11–18 Presidentdagen, Nationalmuseet, Helsingfors
Internationella arenor, bakgrund i Kajana eller rötter i Berghäll – på Presidentdagen den 15 september går vi i presidenternas fotspår

Morgonen inleds med guidade rundvandringar på olika håll i stadskärnan. De kunniga guiderna leder sina grupper från Tokoistranden, Senatstorget, Riddarhuset och Tavastia till Nationalmuseet, där experter på området håller korta presentationer om olika presidenter i auditoriet kl. 13–17. Både rundvandringarna och eftermiddagens presentationer är avgiftsfria. Eftersom antalet deltagare på rundvandringarna är begränsat krävs förhandsanmälan.

Mer information om evenemangen på Nationalmuseets webbplats och Facebook-evenemang