Översättning av innehåll på webbplatser till teckenspråk och upphandlingar

Rekommendation om översättning av innehåll på ministeriernas webbplatser till teckenspråk

Också statsrådets och ministeriernas webbplatser ska betjäna på teckenspråk. Rekommendationen är att följande information på webbplatserna översätts till både finskt och finlandssvenskt teckenspråk:

  • grundläggande information om statsrådet och ministerierna
  • information om ministeriets förvaltningsområde, uppgifter och ansvarsområden
  • information om ministeriets ledning
  • kontaktuppgifter för mer information
  • information om dataskydd.

Dessutom ska ministerierna överväga om det på webbplatserna finns innehåll som är särskilt viktigt för hörselskadade personer eller personer som använder teckenspråk. 

Upphandling av tolkning och översättning till teckenspråk

Varje ministerium ansvarar själv för upphandling av och kostnader för tolknings- och översättningstjänster till de inhemska teckenspråken i enlighet med upphandlingslagen (1397/2016). Om det uppskattade värdet av de upphandlade tolknings- och översättningstjänsterna är över 60 000 euro, ska tjänsterna konkurrensutsättas i enlighet med upphandlingslagen. Om det uppskattade värdet av tjänsterna är över 20 000 euro, ska upphandlingen konkurrensutsättas i enlighet med statsrådets upphandlingsanvisning genom ett förenklat anbudsförfarande där man begär anbud av 3–5 aktörer.