2 Värderingarna styr kommunikationen

 

Statsförvaltningens kommunikation styrs av värderingar som öppenhet, tillförlitlighet, objektivitet, begriplighet, interaktion och serviceinriktning. Myndigheterna ska beakta dessa värderingar i sin dagliga kommunikation och planeringen av den.