3 Kommunikationen ska ledas, planeras och utvärderas

 

Kommunikation är en strategisk verksamhet inom organisationen och den ska ledas, planeras, utvecklas och budgeteras precis som all övrig verksamhet.