FI SV EN

Breddning av ägarbasen

I tabellen anges statens ägarandelar i olika bolag, och de fullmakter som riksdagen beviljat regeringen för att bredda bolagens ägarbas.

Statens innehavsandelar samt riksdagsfullmakterna 30.3.2021

Börsbolag 

 Ägarstyrning

Grupp

 

Statens innehav %

Nedre gräns för innehavet %

Altia Abp 

SRK

1a

36,2 %

0,0 %

Elisa Abp

Solidium

1a

10,0 %

0,0 %

Finnair Abp

SRK

1b

55,8 %

50,1 %

Fortum Abp

SRK

1b

50,8 %

50,1 %

Kemira Oyj

Solidium

1a

10,2 %

0,0 %

Konecranes Oyj

Solidium

1a

8,5 %

0,0 %

Metso Outotec Abp

Solidium

1a

14,9 %

0,0 %

Neste Abp 3)

SRK

1b

44,7%

33,4%

Nokia Abp

Solidium

1a

5,3 %

0,0 %

Nokian Renkaat

Solidium

1a

8,8 %

0,0 %

Outokumpu Oyj

Solidium

1a

20,3 %

0,0 %

Sampo Abp

Solidium

1a

8,0 %

0,0 %

SSAB AB

Solidium

1a

12,6 %

0,0 %

Stora Enso Oyj

Solidium

1a

10,7 %

0,0 %

TietoEVRY Abp

Solidium

1a

10,9 %

0,0 %

Valmet Abp

Solidium

1a

11,1 %

0,0 %

Totalt

 

16

 

 

 

 

 

 

Icke-noterade kommersiella bolag

 Ägarstyrning

Grupp

 

Statens innehav %

Nedre gräns för innehavet %

Arctia Ab

SRK

1b

100,0 %

50,10 %

Boreal Växtförädling Ab

SRK

1b

65,0 %

50,1 %

Finavia Oyj

SRK

1b

100,0 %

100,0 %

Fingrid Oyj*

FM

1b

53,12) %

50,1 %

Finlands Färjetrafik Ab

SRK

1b

100,0 %

100,0 %

Finska Centralen för Utsädespotatis AB

SRK

1b

100,0 %

0,0 %

Gasum Oy

SRK

1b

100,0 %

50,1 %

Gasgrid Finland Oy

FM

1b

100,0 %

50,1 %

Kemijoki Oy

SRK

1a

50,1 %

0,0 %

Leijona Catering Oy

SRK

1b

100,0 %

100,0 %

Motiva Oy

SRK

1b

100,0 %

100,0 %

Myntverket i Finland Ab

SRK

1a

100,0 %

50,1 %

Nordic Morning Group Abp 

SRK

1a

100,0 %

0,0 %

Patria Abp

SRK

1b

50,1 %

50,1 %

Posti Group Abp 

SRK

1b

100,0 %

50,1 %

Suomen Viljava Oy

SRK

1b

100,0 %

100,0 %

Tapio Oy

SRK

1b

100,0 %

100,0 %

Vapo Oy 

SRK

1b

50,1 %

33,4 %

VR-Group Ab

SRK

1b

100,0 %

100,0 %

Totalt

 

19

 

 

Kommersiella bolag totalt

 

35

 

 

3) Det aktieinnehav på 8,31 procent i Neste Abp som ingår i Vakes balansräkning förblir i Vakes och sålunda i Ilmastorahasto Oy:s ägo efter överföringen.

Försörjningsberedskapscentralen 24,9 %

 

Bolag som sköter specialuppgifter

 

 Ägarstyrning

Grupp

 

Statens innehav %

Nedre gräns för innehavet %

A-Kruunu Oy

MM

2

100,0 %

100,0 %

Alko Ab

SHM

2

100,0 %

100,0 %

Arsenal Ab1)

FM

2

100,0 %

100,0 %

Business Finland Oy

ANM

2

100,0 %

100,0 %

Cinia Group Ab

KM

2

77,5 %

50,1 %

CSC-tieteellinen laskenta Oy

UKM

2

100,0 %

100,0 %

Finlands Industriinvestering Ab

ANM

2

100,0 %

100,0 %

Finlands Malmförädling Ab

ANM

2

100,0 %

0,0 %

Finnpilot Pilotage Ab

SRK

2

100,0 %

100,0 %

Finnvera Abp

ANM

2

100,0 %

100,0 %

Fonden för industriellt samarbete Ab

UM

2

93,4 %

50,1 %

Gasonia Oy

SRK

2

99,0 %

0,0 %

Governia Oy

SRK

2

100,0 %

100,0 %

Hansel Ab

FM

2

65,0 %

50,1 %

HAUS Kehittämiskeskus Oy

FM

2

100,0 %

100,0 %

Hästinstitut Ab

UKM

2

25,0 %

0,0 %

Kommunfinans Abp

SRK

2

16,0 %

0,0 %

Nordiska Järnvägar Ab

KM

2

100,0 %

100,0 %

Solidium Oy

SRK

2

100,0 %

100,0 %

SoteDigi Oy

FM

2

100,0 %

100,0 %

STUK International Oy

SHM

2

100,0 %

100,0 %

Suomen Erillisverkot Oy

SRK

2

100,0 %

100,0 %

Suomen Ilmailuopisto Oy

SRK

2

49,5 %

33,4 %

Suomen Kaasuverkko Oy

FM

2

100,0 %

100,0 %

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab

ANM

2

100,0 %

100,0 %

Tietokarhu Oy

FM

2

20,0 2) %

50,1 %

Trafikstyrningsbolag Fintraffic Ab

KM

2

100,0 %

100,0 %

Valtion kehitysyhtiö Vake Oy

SRK

2

100,0 %

100,0 %

Veikkaus Ab

SRK

2

100,0 %

100,0 %

Yleisradio Oy

KM

2

100,0 %

100,0 %

FinnHEMS Oy

SHM

2

100,0 %

100,0 %

Totalt 

 

31

 

 

Totalt (antal)

 

66

 

 

1)likvidisationstillstånd
2) andel av rösterna 80 %
3) 50,2 % av rösterna. Suomen Kaasuverkko Oy 73,5 % av aktier

ANM = Arbets- och näringsministeriet
FM     = Finansministeriet
KM     = Kommunikationsministeriet
MM    = Miljöministeriet
SHM  = Social- och hälsovårdsministeriet
SRK   = Statsrådets kansli
UM     = Utrikesministeriet
UKM  = Undervisnings- och kulturministeriet

Bolagsgrupp 1 a: Som ägare har staten endast eller nästan enbart ett starkt placerarintresse.

Bolagsgrupp 1 b: Utöver ett starkt placerarintresse hänför sig till bolaget också strategiska intressen, till följd av vilka det är skäl för staten att tills vidare kvarstå som en stark ägare eller på ett annat sätt säkerställa ifrågavarande strategiska intressen, om ägarandelen minskas eller om man avstår från ägandet.

Bolagsgrupp 2: Som ägare har staten ett specialintresse som anknyter till regleringen eller till myndighetsuppgifter: bolaget har en närings- eller samhällsuppgift eller en annan politisk uppgift eller en annan specialroll som staten har fastställt.