FI SV EN

Breddning av ägarbasen

I tabellen anges statens ägarandelar i olika bolag, och de fullmakter som riksdagen beviljat regeringen för att bredda bolagens ägarbas.

Statens innehavsandelar samt riksdagsfullmakterna 5.12.2018

Börsbolag 

 Ägarstyrning

Grupp

 

Statens innehav

Nedre gräns för innehavet

 

 

 

%

%

Altia Abp

SRK

1a

35,9 %

0,0 %

Elisa Abp

Solidium

1a

10,0 %

0,0 %

Finnair Abp

SRK

1b

55,8 %

50,1 %

Fortum Abp

SRK

1b

50,8 %

50,1 %

Kemira Oyj

Solidium

1a

16,7 %

0,0 %

Konecranes Oyj

Solidium

1a

4,2 %

0,0 %

Metso Abp

Solidium

1a

14,9 %

0,0 %

Neste Abp

SRK

1b

44,7%

33,4%

Nokia Abp

Solidium

1a

3,3 %

0,0 %

Outokumpu Oyj

Solidium

1a

22,9 %

0,0 %

Outotec Oyj

Solidium

1a

14,9 %

0,0 %

Sampo Abp

Solidium

1a

11,9 %

0,0 %

SSAB AB

Solidium

1a

13,5 %

0,0 %

Stora Enso Oyj

Solidium

1a

10,7 %

0,0 %

Tieto Abp

Solidium

1a

10,0 %

0,0 %

Valmet Abp

Solidium

1a

11,1 %

0,0 %

Totalt

 

16

 

 

 

 

 

 

Icke-noterade kommersiella bolag

 Ägarstyrning

Grupp

 

Statens innehav

Nedre gräns för innehavet

 

 

 

%

%

Arctia Ab

SRK

1b

100,0 %

50,10 %

Boreal Växtförädling Ab

SRK

1b

65,0 %

50,1 %

Fingrid Oyj

FM

1b

53,12) %

50,1 %

Finlands Färjetrafik Ab

SRK

1b

100,0 %

100,0 %

Finska Centralen för Utsädespotatis AB

SRK

1b

100,0 %

0,0 %

Gasum Oy

SRK

1b

100,0 %

50,1 %

Kemijoki Oy

SRK

1a

50,1 %

0,0 %

Leijona Catering Oy

SRK

1b

100,0 %

100,0 %

Meritaito Ab

SRK

1b

100,0 %

100,0 %

Motiva Oy

SRK

1b

100,0 %

100,0 %

Myntverket i Finland Ab

SRK

1a

100,0 %

50,1 %

Nordic Morning Group Abp

SRK

1a

100,0 %

0,0 %

Patria Abp

SRK

1b

50,1 %

50,1 %

Posti Group Abp

SRK

1b

100,0 %

50,1 %

Suomen Viljava Oy

SRK

1b

100,0 %

100,0 %

Tapio Oy

SRK

1b

100,0 %

100,0 %

Vapo Oy

SRK

1b

50,1 %

33,4 %

VR-Group Ab

SRK

1b

100,0 %

100,0 %

Totalt

 

18

 

 

Kommersiella bolag totalt

 

34

5

 

 

Bolag som sköter specialuppgifter

 

 Ägarstyrning

Grupp

 

Statens innehav

Nedre gräns för innehavet

 

 

 

%

%

Air Navigation Services Finland Oy

KM

2

100,0 %

100,0 %

A-Kruunu Oy

MM

2

100,0 %

100,0 %

Alko Ab

SHM

2

100,0 %

100,0 %

Arsenal Ab1)

FM

2

100,0 %

100,0 %

Baltic Connector Ab

SRK

2

100,0 %

0,0 %

Business Finland Oy

ANM

2

100,0 %

100,0 %

Cinia Group Ab

KM

2

77,5 %

50,1 %

CSC-tieteellinen laskenta Oy

UKM

2

100,0 %

100,0 %

Finavia Abp

SRK

2

100,0 %

100,0 %

Finlands Industriinvestering Ab

ANM

2

100,0 %

100,0 %

Finlands Malmförädling Ab

ANM

2

100,0 %

0,0 %

Finlands Universitetsfastigheter Ab

FM

2

33,3 %

..

Finnpilot Pilotage Ab

SRK

2

100,0 %

100,0 %

Finnvera Abp

ANM

2

100,0 %

100,0 %

Finrail Ab

KM

2

100,0 %

100,0 %

Fonden för industriellt samarbete Ab

UM

2

93,4 %

50,1 %

Gasonia Oy

SRK

2

99,0 %

0,0 %

Governia Oy

SRK

2

100,0 %

100,0 %

Hansel Ab

FM

2

100,0 %

100,0 %

HAUS Kehittämiskeskus Oy

FM

2

100,0 %

100,0 %

Hästinstitut Ab

UKM

2

25,0 %

0,0 %

ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana Oy

FM

2

100,0 %

100,0 %

Kommunfinans Abp

MM

2

16,0 %

0,0 %

Solidium Oy

SRK

2

100,0 %

100,0 %

SoteDigi Oy

FM

2

100,0 %

100,0 %

STUK International Oy

SHM

2

100,0 %

100,0 %

Suomen Erillisverkot Oy

SRK

2

100,0 %

100,0 %

Suomen Ilmailuopisto Oy

SRK

2

49,5 %

0,0 %

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab

ANM

2

100,0 %

100,0 %

Tietokarhu Oy

FM

2

20,0 2) %

50,1 %

Valtion kehitysyhtiö Vake Oy

SRK

2

100,0 %

100,0 %

Veikkaus Ab

SRK

2

100,0 %

100,0 %

Yleisradio Oy

KM

2

100,0 %

100,0 %

Totalt

 

33

 

 

Totalt (antal)

 

67

 

 

 

 

 

 

 

1) likvidisationstillstånd

2) andel av rösterna 80 %

 

ANM = Arbets- och näringsministeriet

FM     = Finansministeriet

KM     = Kommunikationsministeriet

MM    = Miljöministeriet

SHM  = Social- och hälsovårdsministeriet

SRK   = Statsrådets kansli

UM     = Utrikesministeriet

UKM  = Undervisnings- och kulturministeriet

 

Bolagsgrupp 1 a: Som ägare har staten endast eller nästan enbart ett starkt placerarintresse.
Bolagsgrupp 1 b: Utöver ett starkt placerarintresse hänför sig till bolaget också strategiska intressen, till följd av vilka det är skäl för staten att tills vidare kvarstå som en stark ägare eller på ett annat sätt säkerställa ifrågavarande strategiska intressen, om ägarandelen minskas eller om man avstår från ägandet.
Bolagsgrupp 2: Som ägare har staten ett specialintresse som anknyter till regleringen eller till myndighetsuppgifter: bolaget har en närings- eller samhällsuppgift eller en annan politisk uppgift eller en annan specialroll som staten har fastställt.