Sannings- och försoningskommissionen för samer

Arbetet för tillsättandet av en sannings- och försoningskommission för samer fortsätter i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering också under innevarande regeringsperiod. Målet för kommissionens arbete är att sammanställa och synliggöra samernas erfarenheter av finska statens och olika myndigheters agerande.

Statsrådet tillsatte en sannings- och försoningskommission för samer vid sitt allmänna sammanträde den 28 oktober 2021.

Beslut om tillsättande av sannings- och försoningskommissionen för samer


Aktuellt

Sannings- och försoningskommissionen för samer inleder sitt arbete i Finland

28.10.2021 13.24
SRK
Statsrådet tillsatte en sannings- och försoningskommission för samer vid sitt allmänna sammanträde den 28 oktober. Arbetet med att tillsätta en sannings- och försoningskommission har fortsatt i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Ärendet har beretts i nära samarbete mellan företrädare för finska staten, Sametinget och Skoltarnas byastämma. Kommissionens mål är att sammanställa och synliggöra samernas erfarenheter av finska statens och olika myndigheters agerande.

Statsminister Marin träffade företrädare för Sametinget

13.8.2021 12.14
SRK
Den 12 augusti träffade statsminister Sanna Marin Sametingets ordförande Tuomas Aslak Juuso och andra företrädare för Sametinget på Ständerhuset. Mötet ordnades på Sametingets initiativ. I mötet deltog också statssekreterare Henrik Haapajärvi samt tjänstemän från statsrådets kansli och justitieministeriet.

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Rapport: Möjligheter finns för samerna att anpassa sig till klimatförändringen

29.4.2020 14.08
ANM JM JSM MM UKM VN TEAS
Foto: Klemetti Näkkäläjärvi
Samerna observerade de första tecknen på klimatförändringen redan på 1960-talet och förändringarna har tagit fart under 2000-talet. Det framgår av en studie vid Uleåborgs universitet, där man undersökt hur samerna har anpassat sig till klimatförändringen inom renskötseln och vilka metoder de hittat för att anpassa sig till klimatförändringen på ett kulturellt hållbart sätt.

Bakgrunden till beredningen av sannings- och försoningskommissionen

Bakgrunden till beredningen av sannings- och försoningskommissionen

Sannings- och försoningskommissioner har sitt ursprung i 1970-talet. En sanningskommission eller sannings- och försoningskommission är en process där man granskar kollektiva oförrätter som skett tidigare i landets historia. Foto: Sámediggi | Saamelaiskäräjät

Läs mer om bakgrunden

Kontaktinformation

Nina Brander, specialsakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för planering av samhällspolitiken 0295160347  


Maiju Ranta, planerare 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för planering av samhällspolitiken 0295160272