Sannings- och försoningskommissionen för samer

Arbetet för tillsättandet av en sannings- och försoningskommission för samer fortsätter i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering också under innevarande regeringsperiod. Målet för kommissionens arbete är att sammanställa och synliggöra samernas erfarenheter av finska statens och olika myndigheters agerande.

Avsikten är att sannings- och försoningskommissionen ska tillsättas i år 2021. 

Tillsättande av en sannings- och försoningskommission för samer
Sápmelaččaid duohtavuođa-ja soabadankommišuvnna ásaheapmi 
Sämmilij tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio asâttem
Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio meäʹrtummuš 


 

Bakgrunden till beredningen av sannings- och försoningskommissionen

Bakgrunden till beredningen av sannings- och försoningskommissionen

Sannings- och försoningskommissioner har sitt ursprung i 1970-talet. En sanningskommission eller sannings- och försoningskommission är en process där man granskar kollektiva oförrätter som skett tidigare i landets historia. Foto: Sámediggi | Saamelaiskäräjät

Läs mer om bakgrunden

Kontaktinformation

Nina Brander, specialsakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för planering av samhällspolitiken 0295160347  


Maiju Ranta, planerare 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för planering av samhällspolitiken 0295160272