Gemensamma grundpelare för reformen av den sociala tryggheten har fastställts

Inom ramen för reformarbetet med anknytning till den sociala tryggheten har man nu fastställt gemensamma grundpelare för framtidens sociala trygghet. Därtill har man identifierat olika värderingar och aktiva val som kräver ett politiskt beslut. Det råder stark enighet om att reformen ska genomföras stegvis.

Toimi-projektet för en totalreform av grundskyddet och aktiviteten har haft till uppgift att stödja politiska aktörer och partier som förbereder sig för val i att bilda sig en åsikt om hur framtidens sociala trygghet ska se ut. Inom ramen för projektet har man fastställt gemensamma grundpelare och utgångspunkter för reformen av den sociala tryggheten inför kommande regeringsperioder. Projektet bidrar med material som stöder beslutsfattandet i fråga om den stora samhälleliga reformen.

Reformen av den sociala tryggheten: Grunder och utgångspunkter

Pressmeddelande 25.2.2019

Varför bör den sociala tryggheten ses över?

 

Vilka är grundpelarna i reformen?