Statens ägarstyrning

Finska staten är ägare i finländska bolag. Ägarstyrning innebär att statens bolagsinnehav sköts på ett ansvarsfullt och professionellt sätt. Målet är att öka ägarvärdet på lång sikt.

Ägarstyrningen baserar sig på aktiebolagslagen och god förvaltningssed. Avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli utvecklar och samordnar verksamheten inom hela statsrådet.

Ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen: Det är viktigt att samförstånd nåddes om Uniper

22.7.2022 12.54
SRK
Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen, som vikarierar statsministern, anser det vara viktigt att Fortum och dess dotterbolag Uniper samt Tysklands regering har enats om åtgärder för att stabilisera Unipers situation och trygga människors tillgång till energi i Europa.

Minister Tuppurainen träffade företrädare för Tysklands förbundsregering i Berlin

14.7.2022 16.00
SRK
valtiosihteeri Kukies, ministeri Tuppurainen ja ministeri Schmidt
Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen besökte Berlin den 14 juli.