Statens ägarstyrning

Finska staten är ägare i finländska bolag. Ägarstyrning innebär att statens bolagsinnehav sköts på ett ansvarsfullt och professionellt sätt. Målet är att öka ägarvärdet på lång sikt.

Ägarstyrningen baserar sig på aktiebolagslagen och god förvaltningssed. Avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli utvecklar och samordnar verksamheten inom hela statsrådet.

Hållbarhet beaktas i de statsägda bolagens strategier och ersättningssystem – biologisk mångfald och reglering medför nu mycket arbete

23.5.2023 11.23
statsrådets kansli
Avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli har i år samlat in mer omfattande och heltäckande uppgifter om hållbarheten i de statsägda bolagens verksamhet. Analysen omfattar bland annat hållbarhetsmål när det gäller ersättningar till ledningen, bolagsportföljens totala utsläpp samt klimatmål.

Staten stöder Fortums styrelses nya premieringsbeslut

2.5.2023 10.50
statsrådets kansli
Fortum Abp har idag meddelat att bolagets styrelse har gjort en ny tolkning av hur de villkor som begränsar premieringen ska tillämpas på de långsiktiga premieringsprogrammen för ledningen när man beaktar den bryggfinansiering som Fortum beviljats via Solidium Oy.