Statens ägarstyrning

Finska staten är ägare i finländska bolag. Ägarstyrning innebär att statens bolagsinnehav sköts på ett ansvarsfullt och professionellt sätt. Målet är att öka ägarvärdet på lång sikt.

Ägarstyrningen baserar sig på aktiebolagslagen och god förvaltningssed. Avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli utvecklar och samordnar verksamheten inom hela statsrådet.

Utvärdering: Klimatfonden Ab:s verksamhet har inletts framgångsrikt

31.1.2023 13.53
ANM SRK
Inledningsfasen för Klimatfonden Ab, som gör investeringar inom klimat och digitalisering, har lyckats väl. Bolaget har etablerat sig på finansmarknaden på ett ändamålsenligt sätt, och de investeringsbeslut och projektflöde som fattats ligger i linje med bolagets särskilda uppgift och mål. Klimatfonden har en klart definierad och motiverad särskild roll med specialuppgift som är åtskild från andra statliga finansieringsbolag.

Staten vill trygga elproduktionen under alla omständigheter

21.9.2022 8.49
SRK
Minister Tytti Tuppurainen i rikssalen.
År 2017 beslutade Fortum genom ett beslut av bolagets styrelse att förvärva aktier i det tyska energibolaget Uniper SE. I och med företagsförvärvet blev Fortum den tredje största producenten av utsläppsfri el i EU. Samtidigt utvidgades bolagets affärsverksamhet till att omfatta produktion av fossil energi och handel med nyttigheter i Centraleuropa, och verksamheten i Ryssland blev mer omfattande.