Statens ägarstyrning

Finska staten är ägare i finländska bolag. Ägarstyrning innebär att statens bolagsinnehav sköts på ett ansvarsfullt och professionellt sätt. Målet är att öka ägarvärdet på lång sikt.

Ägarstyrningen baserar sig på aktiebolagslagen och god förvaltningssed. Avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli utvecklar och samordnar verksamheten inom hela statsrådet.

Maija Strandberg blir chef för avdelningen för ägarstyrning

1.2.2024 13.30
SRK
Torsdagen den 1 februari utnämnde statsrådets allmänna sammanträde finansrådet Maija Strandberg till avdelningschef för avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli från och med den 1 februari 2024. Avdelningschefen utnämns för en period på fem år.

Finska staten förbereder deltagande i Finnairs planerade aktieemission

6.10.2023 8.05
SRK
Finnair Abp meddelade den 6 oktober 2023 att bolaget bereder en aktieemission vars syfte är att säkerställa Finnairs förmåga att genomföra sin strategi i en förändrad omvärld efter pandemin och anfallskriget mot Ukraina samt att stödja bolagets tillväxt på lång sikt. Finnairs styrelse har för avsikt att för den extra bolagsstämman i oktober 2023 lägga fram ett förslag till emissionsbemyndigande för genomförandet av arrangemanget.