Statens ägarstyrning

Finska staten är ägare i finländska bolag. Ägarstyrning innebär att statens bolagsinnehav sköts på ett ansvarsfullt och professionellt sätt. Målet är att öka ägarvärdet på lång sikt.

Ägarstyrningen baserar sig på aktiebolagslagen och god förvaltningssed. Avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli utvecklar och samordnar verksamheten inom hela statsrådet.

Staten vill trygga elproduktionen under alla omständigheter

21.9.2022 8.49
SRK
Minister Tytti Tuppurainen i rikssalen.
År 2017 beslutade Fortum genom ett beslut av bolagets styrelse att förvärva aktier i det tyska energibolaget Uniper SE. I och med företagsförvärvet blev Fortum den tredje största producenten av utsläppsfri el i EU. Samtidigt utvidgades bolagets affärsverksamhet till att omfatta produktion av fossil energi och handel med nyttigheter i Centraleuropa, och verksamheten i Ryssland blev mer omfattande.

Staten ordnar bryggfinansiering till Fortum för att hantera situationen på elderivatmarknaden

6.9.2022 9.58
SRK
Finska staten ordnar tidsbunden bryggfinansiering till Fortum Abp för att hantera den svåra situationen på den nordiska elderivatmarknaden. Syftet med arrangemanget är att stärka Fortums likviditetsreserver och därigenom trygga den finländska energiförsörjningen.