Avdelningen för ägarstyrning

 

Kontaktinformation

Besöksadress: Snellmaninkatu 1 A, Helsingfors
Postadress: PB 23, 00023 Statsrådet
Numret till statsrådets kanslis växel är 0295 16001.

Näringsminister Mika Lintilä är den minister som svarar för statens ägarstyrning
Ministerns kontaktinformation 

Avdelningen för ägarstyrning

Överdirektör Kimmo Viertola
tfn. 0295 160 026
- chef för gruppen

Administrativ medarbetare Joanna Suikio
tfn. 0295 160 152
- överdirektörens sekreterare

Kommunikation, CSR

Finansråd Petri Vihervuori
tfn. 0295 160 161
- kommunikation, CSR

Juridiska ärenden

Regeringsråd Ilpo Nuutinen
tfn. 0295 160 145
- förvaltningsärenden och juridiska ärenden, leverantörsregister för rådgivare

Ägarpolitik och ägarstyrning, strategier och analyser

Finansråd Pekka Hurtola
tfn. 0295 160 143
- Boreal Kasvinjalostus Oy, Suomen Siemenperunakeskus Oy, Suomen Viljava Oy, Tapio Oy, Vapo Oy,
Veikkaus Oy

Finansråd Minna Pajumaa
tfn. 0295 160 147
- Finavia Oy, Finnair Oyj, Gasum Oy, Nordic Morning Group Oyj, Suomen Lauttaliikenne Oy

Överdirektör Kimmo Viertola
tfn. 0295 160 026
- Governia Oy, Fortum Oyj, Posti Group Oyj, Valtion kehitysyhtiö Vake Oy

Finansråd Jarmo Väisänen
tfn. 0295 160 162
- Altia Oyj, Neste Oyj, Patria Oyj, Solidium Oy, VR-Yhtymä Oy

Konsultativ tjänsteman Jukka Ohtola
tfn. 0295 160 146
- Finnpilot Pilotage Oy, Neste Oyj, Posti Group Oyj, Solidium Oy

Konsultativ tjänsteman Esko Pyykkönen
tfn 0295 160 212
- Suomen Ilmailuopisto Oy

Ledande specialsakkunnig Sinikka Mustakari
tfn. 0295 160 159
- Finnpilot Pilotage Oy, Fortum Oyj, Gasonia Oy, Gasum Oy, Governia Oy, Tapio Oy, Valtion kehitysyhtiö Vake Oy, VR-Yhtymä Oy

Ledande specialsakkunnig Marja Pokela
tfn. 0295 160 148

Ledande sakkunnig Markus Katara
p. 0295 160 357
- Finnair Oyj, Finavia Oyj, Nordic Morning Group Oyj, Suomen Erillisverkot Oy, Suomen Ilmailuopisto Oy, Suomen Lauttaliikenne Oy

Specialsakkunnig Timo Virolainen
p. 0295 160 405
- Altia Oyj, Arctia Oy, Boreal Kasvinjalostus Oy, Motiva Oy, Patria Oyj, Suomen Rahapaja Oy, Suomen Siemenperunakeskus Oy, Suomen Viljava Oy

Administrativa medarbetare

Administrativ medarbetare Ira Lehmuskoski
tfn. 0295 160 157
- kommunikation, publikationer, webbsidor

Administrativ medarbetare Leena Mölsä
tfn. 0295 160 160

Bolagsspecifika ansvar:

Altia: Jarmo Väisänen, Timo Virolainen
Arctia: Kimmo Viertola, Timo Virolainen
Boreal Kasvinjalostus: Pekka Hurtola, Timo Virolainen
Finavia: Minna Pajumaa, Markus Katara
Finnair: Minna Pajumaa, Markus Katara
Finnpilot Pilotage: Sinikka Mustakari, Jukka Ohtola
Fortum: Kimmo Viertola, Sinikka Mustakari
Gasonia:Minna Pajumaa, Sinikka Mustakari
Gasum: Minna Pajumaa, Sinikka Mustakari
Governia: Kimmo Viertola, Sinikka Mustakari
      - Kruunuasunnot 
Kemijoki: Ilpo Nuutinen, Timo Virolainen
Leijona Catering: Petri Vihervuori, Markus Katara
Motiva: Esko Pyykkönen, Timo Virolainen
Neste: Jarmo Väisänen, Jukka Ohtola
Nordic Morning Group: Minna Pajumaa, Markus Katara
Patria: Jarmo Väisänen, Timo Virolainen
Posti Group: Kimmo Viertola, Jukka Ohtola
Solidium: Jarmo Väisänen, Jukka Ohtola
Suomen Erillisverkot: Ilpo Nuutinen, Markus Katara
Suomen Ilmailuopisto: Esko Pyykkönen, Markus Katara
Suomen Lauttaliikenne: Esko Pyykkönen, Markus Katara
Suomen Rahapaja: Jukka Ohtola, Timo Virolainen
Suomen Siemenperunakeskus: Pekka Hurtola, Timo Virolainen
Suomen Viljava: Pekka Hurtola, Pekka Timo Virolainen
Tapio: Pekka Hurtola, Sinikka Mustakari
Vake: Kimmo Viertola, Sinikka Mustakari
Vapo: Pekka Hurtola, Esko Pyykkönen
Veikkaus: Pekka Hurtola, Esko Pyykkönen
VR-Yhtymä: Jarmo Väisänen, Minna Pajumaa, Sinikka Mustakari