Kontaktinformation

Besöksadress: Snellmaninkatu 1 A, Helsingfors
Postadress: PB 23, 00023 Statsrådet
Numret till statsrådets kanslis växel är 0295 16001.
E-post: [email protected]

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen
Ministerns kontaktinformation

Ledning

Kimmo Viertola, överdirektör, tfn. 0295 160 026

 • chef för gruppen

Joanna Suikio, administrativ medarbetare, tfn. 0295 160 152

 • överdirektörens sekreterare

Ansvar per person

Pekka Hurtola, finansråd, tfn. 0295 160 143

 • Neova Oy
 • Tapio Oy
 • Suomen Viljava Oy

Mirva Hyötylä, administrativ medarbetare, tfn. 0295 160 791

Markus Katara, konsultativ tjänsteman, tfn. 0295 160 357

 • Boreal Kasvinjalostus Oy
 • Finavia Oyj
 • Finlands Malmförädling Ab
 • Leijona Catering Oy
 • Suomen Ilmailuopisto Oy

Matias Knip, ledande sakkunnig, tfn. 0295 160 348

 • Finnair Oyj
 • Kuntarahoitus Oyj
 • Nordic Morning Group Oyj
 • Solidium Oy
 • Suomen Erillisverkot Oy
 • Suomen Siemenperunakeskus Oy

Aija Lindholm-Kilkkilä, administrativ medarbetare, tfn. 0295 160 570

Sinikka Mustakari, konsultativ tjänsteman, tfn. 0295 160 159

 • Fortum Oyj
 • Gasonia Oy
 • Gasum Oy
 • Governia Oy
 • Suomen Erillisverkot Oy
 • Tapio Oy
 • VR-Yhtymä Oy

Leena Mölsä, administrativ medarbetare

Ilpo Nuutinen, regeringsråd, tfn. 0295 160 145

 • förvaltningsärenden och juridiska ärenden, leverantörsregister för rådgivare
 • Kemijoki Oy
 • Finnpilot Pilotage Oy

Jukka-Pekka Ohtola, konsultativ tjänsteman, tfn. 0295 160 146, [email protected]

 • Arctia Oy
 • Finnpilot Pilotage Oy
 • Neste Oyj
 • Posti Group Oyj
 • SSAB
 • Suomen Rahapaja Oy

Minna Pajumaa, finansråd, tfn. 0295 160 147

 • Finavia Oyj
 • Finnair Oyj
 • Patria Oyj
 • VR-Yhtymä Oy

Jari-Pekka Punkari, ledande sakkunnig, tfn. 0295 160 316, [email protected]

 • Kemijoki Oy
 • Motiva Oy
 • Patria Oyj
 • Suomen Rahapaja Oy

Esko Pyykkönen, finansråd, tfn 0295 160 212

 • Gasonia Oy
 • Suomen Lauttaliikenne Oy
 • Veikkaus Oy

Mia Rainio, specialsakkunnig, tfn. 0295 160 902

 • Governia Oy
 • Neova Oy
 • Suomen Ilmailuopisto Oy
 • Suomen Viljava Oy
 • SSAB
 • Veikkaus Oy

Katariina Sillander, konsultativ tjänsteman, tfn. 0295 160 030

 • Företagsansvar, kommunkation

Maija Strandberg, finansråd, tfn 0295 160 981

 • Finlands Malmförädling Ab
 • Fortum Oyj
 • Kuntarahoitus Oyj
 • Neste Oyj
 • Posti Group Oyj
 • Solidium Oy

Petri Vihervuori, finansråd, tfn. 0295 160 161

 • kommunikation, premiering
 • Gasum Oy
 • Leijona Catering Oy
 • Nordic Morning Group Oyj

Niko Virtanen, specialsakkunnig, tfn. 0295 160 266

 • Arctia Oy
 • Boreal Kasvinjalostus Oy
 • Motiva Oy
 • Suomen Lauttaliikenne Oy
 • Suomen Siemenperunakeskus Oy
 • Tapio Oy