Avdelningen för ägarstyrning

Kontaktinformation

Besöksadress: Snellmaninkatu 1 A, Helsingfors
Postadress: PB 23, 00023 Statsrådet
Numret till statsrådets kanslis växel är 0295 16001.

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen
Ministerns kontaktinformation

Ledning

Överdirektör Kimmo Viertola
tfn. 0295 160 026
- chef för gruppen

Administrativ medarbetare Joanna Suikio
tfn. 0295 160 152
- överdirektörens sekreterare

Ansvar per person

Finansråd Pekka Hurtola
tfn. 0295 160 143
- Altia Oyj, Tapio Oy, Vapo Oy, Suomen Viljava Oy

Konsultativ tjänsteman Markus Katara
tfn. 0295 160 357
- Boreal Kasvinjalostus Oy, Finavia Oyj, Nordic Morning Group Oyj, Suomen Ilmailuopisto Oy, Suomen Lauttaliikenne Oy

Ledande sakkunnig Matias Knip
tfn. 0295 160 348
- Altia Oyj, Finnair Oyj, Kuntarahoitus Oyj, Suomen Erillisverkot Oy, Suomen Siemenperunakeskus Oy, Tapio Oy

Administrativ medarbetare Ira Lehmuskoski
tfn. 0295 160 157

Konsultativ tjänsteman Sinikka Mustakari
tfn. 0295 160 159
- Fortum Oyj, Gasonia Oy, Gasum Oy, Governia Oy, Suomen Erillisverkot Oy, Tapio Oy, Valtion kehitysyhtiö Vake Oy, VR-Yhtymä Oy

Administrativ medarbetare Leena Mölsä
tfn. 0295 160 160

Regeringsråd Ilpo Nuutinen
tfn. 0295 160 145
- förvaltningsärenden och juridiska ärenden, leverantörsregister för rådgivare
- Kemijoki Oy, Finnpilot Pilotage Oy

Konsultativ tjänsteman Jukka Ohtola
tfn. 0295 160 146
- Arctia Oy, Finnpilot Pilotage Oy, Governia Oy, Neste Oyj, Posti Group Oyj, Solidium Oy, Suomen Rahapaja Oy

Finansråd Minna Pajumaa
tfn. 0295 160 147
- Finavia Oy, Finnair Oyj, Patria Oyj, VR-Yhtymä Oy

Ledande sakkunnig Jari-Pekka Punkari 
tfn. 0295 160 316
- Arctia Oy, Boreal Kasvinjalostus Oy, Kemijoki Oy, Leijona Catering Oy, Motiva Oy, Patria Oyj, Suomen Rahapaja Oy

Finansråd  Esko Pyykkönen
tfn 0295 160 212
- Gasonia Oy, Gasum Oy, Suomen Lauttaliikenne Oy, Veikkaus Oy

Specialsakkunnig Mia Rainio
tfn. 0295 160 902
- Motiva Oy, Suomen Ilmailuopisto Oy, Suomen Viljava Oy, Vapo Oy, Veikkaus Oy

Finansråd  Maija Strandberg
tfn 0295 160 981
- Fortum Oyj, Kuntarahoitus Oyj, Neste Oyj, Posti Group Oyj, Solidium Oy

Finansråd Petri Vihervuori
tfn. 0295 160 161
- kommunikation, premiering
- Leijona Catering Oy, Nordic Morning Group Oyj

 

Bolagsspecifika ansvar

AltiaPekka Hurtola, Matias Knip
Arctia: Jukka Ohtola, Jari Punkari
Boreal Kasvinjalostus: 
Markus KataraJari Punkari
Finavia: Minna Pajumaa, Markus Katara
Finnair: Minna Pajumaa, Matias Knip
Finnpilot Pilotage: Ilpo Nuutinen, Jukka Ohtola
Fortum: Maija Strandberg, Sinikka Mustakari
Gasonia
Esko Pyykkönen, Sinikka Mustakari
Gasum
Esko Pyykkönen, Sinikka Mustakari
Governia
Sinikka Mustakari, Jukka Ohtola
Kemijoki: Ilpo Nuutinen, Jari Punkari

Kuntarahoitus Oyj: Maija Strandberg, Matias Knip
Leijona Catering: Petri Vihervuori, Markus Katara
Motiva: Jari Punkari, Mia Rainio
Neste: Maija Strandberg, Jukka Ohtola
Nordic Morning Group:  Petri Vihervuori, Markus Katara
PatriaMinna Pajumaa, Jari Punkari
Posti Group: Maija Strandberg, Jukka Ohtola
Solidium: Maija Strandberg, Jukka Ohtola
Suomen Erillisverkot: Sinikka Mustakari, Matias Knip
Suomen Ilmailuopisto: Markus Katara, Mia Rainio
Suomen Lauttaliikenne: Esko Pyykkönen, Markus Katara
Suomen Rahapaja: Jukka Ohtola, Jari Punkari
Suomen SiemenperunakeskusMatias Knip 
Suomen ViljavaPekka Hurtola, Mia Rainio
Tapio: Pekka Hurtola, Matias Knip
Vapo: Pekka Hurtola, Mia Rainio
VeikkausEsko Pyykkönen, Mia Rainio
VR-Yhtymä: Minna Pajumaa, Sinikka Mustakari