Avdelningen för ägarstyrning

Kontaktinformation

Besöksadress: Snellmaninkatu 1 A, Helsingfors
Postadress: PB 23, 00023 Statsrådet
Numret till statsrådets kanslis växel är 0295 16001.

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen
Ministerns kontaktinformation

Avdelningen för ägarstyrning

Överdirektör Kimmo Viertola
tfn. 0295 160 026
- chef för gruppen

Administrativ medarbetare Joanna Suikio
tfn. 0295 160 152
- överdirektörens sekreterare

Kommunikation, CSR

Finansråd Petri Vihervuori
tfn. 0295 160 161
- kommunikation, CSR
- Leijona Catering Oy, Nordic Morning Group Oyj, Valtion kehitysyhtiö Vake Oy

Juridiska ärenden

Regeringsråd Ilpo Nuutinen
tfn. 0295 160 145
- förvaltningsärenden och juridiska ärenden, leverantörsregister för rådgivare
Kemijoki Oy, Finnpilot Pilotage Oy

Ägarpolitik och ägarstyrning, strategier och analyser

Finansråd Pekka Hurtola
tfn. 0295 160 143
- Altia Oyj, Tapio Oy, Vapo Oy, Suomen Siemenperunakeskus Oy, Suomen Viljava Oy

Finansråd Minna Pajumaa
tfn. 0295 160 147
- Finavia Oy, Finnair Oyj, Patria Oyj, VR-Yhtymä Oy

Finansråd  Esko Pyykkönen
tfn 0295 160 212
- Gasonia Oy, Gasum Oy, Motiva Oy, Suomen Lauttaliikenne Oy, Veikkaus Oy

Finansråd  Maija Strandberg
tfn 0295 160 981
Fortum Oyj, Neste Oyj, Posti Group Oyj, Solidium Oy

Konsultativ tjänsteman Jukka Ohtola
tfn. 0295 160 146
- Arctia Oy, Finnpilot Pilotage Oy, Governia Oy, Neste Oyj, Posti Group Oyj, Solidium Oy, Suomen Rahapaja Oy

Konsultativ tjänsteman Sinikka Mustakari
tfn. 0295 160 159
- Fortum Oyj, Gasum Oy, Governia Oy, Suomen Erillisverkot Oy, Tapio Oy, Valtion kehitysyhtiö Vake Oy, VR-Yhtymä Oy

Konsultativ tjänsteman Markus Katara
tfn. 0295 160 357
- Boreal Kasvinjalostus Oy, Finnair Oyj, Finavia Oyj, Leijona Catering Oy, Nordic Morning Group Oyj, Suomen Erillisverkot Oy, Suomen Ilmailuopisto Oy, Suomen Lauttaliikenne Oy

Specialsakkunnig Timo Virolainen
tfn. 0295 160 405
- Altia Oyj, Arctia Oy, Boreal Kasvinjalostus Oy, Kemioki Oy, Kuntarahoitus Oyj, Patria Oyj, Suomen Rahapaja Oy, Suomen Siemenperunakeskus Oy

Specialsakkunnig Mia Rainio
tfn. 0295 160 902
- Boreal Kasvinjalostus Oy, Motiva Oy, Suomen Ilmailuopisto Oy, Suomen Viljava Oy, Vapo Oy, Veikkaus Oy

Högskolestuderande Miikka Räisänen
tfn. 0295 160 295

Administrativa medarbetare

Administrativ medarbetare Ira Lehmuskoski
tfn. 0295 160 157
- kommunikation, publikationer, webbsidor

Administrativ medarbetare Leena Mölsä
tfn. 0295 160 160

Bolagsspecifika ansvar:

AltiaPekka Hurtola, Timo Virolainen
Arctia: Jukka Ohtola, Timo Virolainen
Boreal Kasvinjalostus: 
Markus KataraTimo Virolainen
Finavia: Minna Pajumaa, Markus Katara
Finnair: Minna Pajumaa, Markus Katara
Finnpilot Pilotage: Ilpo Nuutinen, Jukka Ohtola
Fortum: Maija Strandberg, Sinikka Mustakari
Gasonia
Esko Pyykkönen, Sinikka Mustakari
Gasum
Esko Pyykkönen, Sinikka Mustakari
Governia
Sinikka Mustakari, Jukka Ohtola
Kemijoki: Ilpo Nuutinen, Timo Virolainen

Kuntarahoitus Oyj: Maija Strandberg, Timo Virolainen
Leijona Catering: Petri Vihervuori, Markus Katara
Motiva: Esko Pyykkönen, Mia Rainio
Neste: Maija Strandberg, Jukka Ohtola
Nordic Morning Group:  Petri Vihervuori, Markus Katara
PatriaMinna Pajumaa, Timo Virolainen
Posti Group: Maija Strandberg, Jukka Ohtola
Solidium: Maija Strandberg, Jukka Ohtola
Suomen Erillisverkot: Sinikka Mustakari, Markus Katara
Suomen Ilmailuopisto: Markus Katara, Mia Rainio
Suomen Lauttaliikenne: Esko Pyykkönen, Markus Katara
Suomen Rahapaja: Jukka Ohtola, Timo Virolainen
Suomen SiemenperunakeskusPekka Hurtola, Timo Virolainen
Suomen ViljavaPekka Hurtola, Mia Rainio
Tapio: Pekka Hurtola, Sinikka Mustakari
Vake: Petri Vihervuori, Sinikka Mustakari
Vapo: Pekka Hurtola, Mia Rainio
VeikkausEsko Pyykkönen, Mia Rainio
VR-Yhtymä: Minna Pajumaa, Sinikka Mustakari