Årsberättelse 2007-2016

Ytterligare information

Ira Lehmuskoski, hallinnollinen avustaja 
Statsrådets kansli, Omistajaohjausosasto 0295160157   förnamn.efternamn@vnk.fi