Ägarstyrningens materialbank

Ägarstyrningens materialbank är en samling publikationer som är relevanta för statlig ägarstyrning och statens ägarstyrningspolitik. I materialbanken finns bl.a. information om gällande lagstiftning, regeringens riktlinjer, ägarstyrningens årsberättelser (2007–) samt olika utredningar och rapporter.

Lagar

Regeringens riktlinjer

Arbetsgruppsrapporter och övriga publikationer

Anvisningar

Ytterligare information

Joanna Suikio, administrativ medarbetare 
statsrådets kansli, Omistajaohjausosasto 0295160152