Ägarstyrningens materialbank

Ägarstyrningens materialbank är en samling publikationer som är relevanta för statlig ägarstyrning och statens ägarstyrningspolitik. I materialbanken finns bl.a. information om gällande lagstiftning, regeringens riktlinjer, ägarstyrningens årsberättelser (2007–) samt olika utredningar och rapporter.

Lagar

Regeringens riktlinjer

Arbetsgruppsrapporter och övriga publikationer

Anvisningar

 

Årsberättelse 2007-2016

Ytterligare information

Ira Lehmuskoski, administrativ medarbetare 
statsrådets kansli, Omistajaohjausosasto 0295160157