Värdet på statens ägande

Värdet på statens direkta ägande 

Värdet på statens direkta ägande i börsnoterade bolag

Värdet på Solidiums aktieinnehav i börsnoterade bolag

Ändringar i statens bolagsinnehav och inkomster

Ändringar i statens bolagsinnehav och inkomster

Ändringar i statens bolagsinnehav kan innebära utvidgning av bolagens ägarunderlag eller utökning av statens innehavsandelar.

Ändringar i statens bolagsinnehav och inkomster