Statsrådets kommunikation

Statsrådets kommunikationsavdelning ansvarar för statsministerns och regeringens kommunikation och för den externa kommunikationen vid statsrådets kansli. Avdelningen samordnar och utvecklar hela statsrådets strategiska kommunikation och ministeriernas gemensamma externa kommunikation.

I synnerhet i krissituationer samordnar kommunikationsavdelningen hela statsförvaltningens kommunikation. Den koordinerar även statsförvaltningens EU-kommunikation.

Rekommendation om statsförvaltningens kommunikation (2016)

Här hittar du oss

  • Regeringens och ministeriernas nyheter, evenemang, webbsändningar från presskonferenser, statsrådets beslut och projekt: statsrådet.fi
  • Information om verksamheten vid statsrådets kansli: vnk.fi/sv
  • Statsrådets medietjänst: media.valtioneuvosto.fi
  • Regeringens och ministeriernas nyheter på Twitter: @statsradet
  • Aktuella evenemang på Youtube: YouTube
  • Nyhetsbilder: Flickr
  • Statsrådets vardag i bilder: Instagram
  • Bilder av personer och platser: Statsrådets bildbank
  • Aktuella händelser och projekt vid statsrådets kansli: Facebook