Statsrådets kommunikation

Statsrådets kommunikationsavdelning svarar för statsministerns och regeringens kommunikation. Kommunikationsavdelningen sköter bl.a. den kommunikation som hör till regeringens överläggningar, aftonskolan och ministerutskotten samt ordnar statsministerns och hela regeringens presskonferenser.

Kommunikationsavdelningen samordnar kommunikationen inom statsförvaltningen särskilt i krissituationer samt koordinerar EU-kommunikationen inom statsförvaltningen och ministeriernas gemensamma strategiska kommunikation. Samordningen sker t.ex. genom rekommendationer och koordinering av verksamheten

Kontaktinformation

Päivi Anttikoski, avdelningschef 
Statsrådets kansli, Viestintäosasto 0295160204  


Päivi Paasikoski, Valtioneuvoston apulaisviestintäjohtaja 
Statsrådets kansli, Viestintäosasto 0295160136