Statsrådets kommunikationsavdelning ansvarar för statsministerns och regeringens kommunikation och för den externa kommunikationen vid statsrådets kansli. Avdelningen samordnar och utvecklar hela statsrådets strategiska kommunikation och ministeriernas gemensamma externa kommunikation.

I synnerhet i krissituationer samordnar kommunikationsavdelningen hela statsförvaltningens kommunikation. Den koordinerar även statsförvaltningens EU-kommunikation.

Här hittar du oss

  • Regeringens och ministeriernas nyheter, evenemang, webbsändningar från presskonferenser, statsrådets beslut och projekt: statsrådet.fi
  • Information om verksamheten vid statsrådets kansli: vnk.fi/sv
  • Statsrådets medietjänst: media.valtioneuvosto.fi
  • Regeringens och ministeriernas nyheter på Twitter: @statsradet
  • Aktuella evenemang på Youtube: YouTube
  • Nyhetsbilder: Flickr
  • Statsrådets vardag i bilder: Instagram
  • Bilder av personer och platser: Statsrådets bildbank
  • Aktuella händelser och projekt vid statsrådets kansli: Facebook