Statsrådets kommunikation

Statsrådets kommunikationsavdelning ansvarar för statsrådets gemensamma kommunikation under ledning av statsministern och samordnar ministeriernas och statsförvaltningens externa kommunikation. Kommunikationsavdelningen ansvarar också för den externa kommunikationen vid statsrådets kansli och stöder kansliets avdelningar och projekt i deras kommunikation. 

Kommunikationen grundar sig på rekommendationen om statsförvaltningens kommunikation. Värderingarna som styr kommunikationen är öppenhet, tillförlitlighet, objektivitet, begriplighet, interaktion och serviceinriktning.

Till statsrådets kommunikationsavdelning hör till exempel

 • statsministerns, regeringens och de övriga ministrarnas kommunikation
 • kommunikationen kring föredragningarna för republikens president, statsrådets sammanträden och ministerutskotten
 • kommunikationen om regeringens förhandlingar och aftonskolor
 • statsrådets EU-kommunikation
 • kommunikationen om statsministerns resor, evenemang och internationella besök
 • samordning och utveckling av statsrådets kriskommunikation
 • kansliets externa kommunikation
 • tillhandahållande och utveckling av statsrådets webbtjänster
 • uppdatering och underhåll av statsrådets kanaler i sociala medier
 • underhåll och utveckling av statsrådets gemensamma visuella profil
 • beredskap för informationspåverkan mot statsrådet och samordning av mötande av informationspåverkan 
 • utveckling av statsförvaltningens kommunikation genom anvisningar och utbildningar.
   
Anvisningar som gäller statsförvaltningens kommunikation

Anvisningar som gäller statsförvaltningens kommunikation

Anvisningar och rekommendationer som gäller statsförvaltningens kommunikation.

Anvisningar och rekommendationer

Kontaktinformation

Päivi Paasikoski, avdelningschef 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning 0295160136  


Jyri Rantala, biträdande avdelningschef 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning 0295160622