Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet

Genom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet, som samordnas av Statsrådets kansli (VN TEAS), produceras information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade styrningen och den praktiska verksamheten.

Världen omkring oss förändras hela tiden. Följaktligen förändras också samhällets informationsbehov snabbt, och de hänför sig till allt större helheter och fenomen. Beredningen, beslutsfattandet och verkställandet i samhällspolitiken bör grunda sig på forskningsinformation. Genom att effektivisera användningen av forsknings-, prognostiserings-, utvärderings- och uppföljningsinformation kan man stärka kunskapsbasen för beslutsfattandet och därmed förbättra beslutens kvalitet och genomslagskraft. Det krävs en intensiv växelverkan mellan dem som producerar information och dem som utnyttjar den.

tietokayttoon.fi

E-mail: vnteas(at)vnk.fi

Pressmeddelanden

Undersökning: En fjärdedel av de hushåll som får grundläggande utkomststöd är utan primära förmåner
FM Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Pressmeddelande 19.3.2019 13.00
Utredning: Målen för hållbar utveckling bör göras till kärnfrågor i politiken
MM SRK Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Pressmeddelande 19.3.2019 8.16
Utredning: Den globala ordningen i förändring och dess konsekvenser för EU)
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet UM
Pressmeddelande 7.3.2019 15.09
Effekterna av de periodiska intervjuerna med arbetslösa har utvärderats
ANM Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Pressmeddelande 8.3.2019 9.18
Anslag för utrednings- och forskningsverksamhet kan nu sökas
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Nyhet 7.3.2019 15.29

Kontaktpersoner

Risto Alatarvas, specialsakkunnig 
Statsrådets kansli, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160024  


Sanna Malkki, planerare 
Statsrådets kansli, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160312