Pressmeddelanden

Anslag för utrednings- och forskningsverksamhet kan nu sökas

VN TEAS statsrådets kansli
Pressmeddelande 28.11.2022 10.10

Utredning: Naturvården i ekonomiskogar kan effektiviseras ytterligare

JSM MM VN TEAS
Pressmeddelande 28.11.2022 9.03

Rapport: Prognostisering bör integreras starkare i lagberedningen

VN TEAS statsrådets kansli
Pressmeddelande 22.11.2022 9.32

Finlands nya roll i Arktis dryftas i färsk utredning

SRK statsrådets kansli
Pressmeddelande 11.10.2022 10.11