Pressmeddelanden

Undersökning: En fjärdedel av de hushåll som får grundläggande utkomststöd är utan primära förmåner
FM Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Pressmeddelande 19.3.2019 13.00
Utredning: Målen för hållbar utveckling bör göras till kärnfrågor i politiken
MM SRK Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Pressmeddelande 19.3.2019 8.16
Effekterna av de periodiska intervjuerna med arbetslösa har utvärderats
ANM Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Pressmeddelande 8.3.2019 9.18
Anslag för utrednings- och forskningsverksamhet kan nu sökas
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Nyhet 7.3.2019 15.29
Utredning: Den globala ordningen i förändring och dess konsekvenser för EU)
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet UM
Pressmeddelande 7.3.2019 15.09
Utredning: Skogarnas potential som kolsänka ökar, men att minska växthusgasut-släppen inom jordbruket är utmanande
ANM JSM Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Pressmeddelande 28.2.2019 13.05
Utredning: Hur kan Finland bli koldioxidneutralt till 2040?
ANM Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Pressmeddelande 28.2.2019 13.00
Undersökning: Andelslag och organisationer bedömer att vårdreformen banar väg för utvidgning
SHM Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Pressmeddelande 28.2.2019 11.04
Ny utredning om stöd för kontinuerligt lärande i andra länder
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet UKM
Pressmeddelande 26.2.2019 11.00
Utredning: Kina vill bli partner och aktör i Arktis
SRK UM
Pressmeddelande 12.2.2019 9.12