Pressmeddelanden

Utredning om främjande av havsvindkraft i Finlands ekonomiska zon publicerad

ANM VN TEAS statsrådets kansli
Pressmeddelande 28.2.2024 9.02

Undersökning: Digitalt våld mot kvinnor har ignorerats och normaliserats

JM VN TEAS statsrådets kansli
Pressmeddelande 2.1.2024 9.11

Anslag för utrednings- och forskningsverksamhet kan nu sökas

VN TEAS statsrådets kansli
Pressmeddelande 27.11.2023 10.07

Statsrådet har tillsatt forsknings- och innovationsrådet

SRK
Pressmeddelande 23.11.2023 14.06