Sunda lokaler 2028

Syftet med åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 är att göra offentliga byggnader sundare och att effektivisera vården, behandlingen och rehabiliteringen av alla som lider av dåligt inomhusklimat.

Åtgärderna i programmet är nära kopplade till arbete som redan nu utförs i kommunerna, regionalförvaltningen och ministerierna samt i ett flertal organisationer och företag. Programmet stöder och effektiviserar detta arbete.

Genomförandet styrs av en ledningsgrupp bestående av ministeriernas högsta tjänstemän. För det praktiska genomförandet svarar ett huvudsekretariat och de ministerier som deltar i programmet, det vill säga statsrådets kansli, undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet. Ledningsgruppen och sekretariatet tillsattes den 27 juni 2018.