Sunda lokaler 2028

Syftet med åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 är att göra offentliga byggnader sundare och att effektivisera vården, behandlingen och rehabiliteringen av alla som lider av dåligt inomhusklimat.

Åtgärderna i programmet är nära kopplade till arbete som redan nu utförs i kommunerna, regionalförvaltningen och ministerierna samt i ett flertal organisationer och företag. Programmet stöder och effektiviserar detta arbete.

Genomförandet styrs av en ledningsgrupp bestående av ministeriernas högsta tjänstemän. För det praktiska genomförandet svarar ett huvudsekretariat och de ministerier som deltar i programmet, det vill säga statsrådets kansli, undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet. Ledningsgruppen och sekretariatet tillsattes den 27 juni 2018.

tilatjaterveys.fi


Aktuellt

Utvecklande halvtidsutvärdering genomförs för att stödja programmet Sunda lokaler 2028

13.10.2021 10.00
MM SHM SRK UKM
Statsrådets kansli har beställt en halvtidsutvärdering av programmet Sunda lokaler 2028. Syftet med utvärderingen är att analysera programmets framsteg, resultat och effekter. Utifrån analyserna läggs det fram utvecklingsförslag för det fortsatta genomförandet av programmet.

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Att förebygga problem med inomhusluften ska vara det primära målet

17.6.2021 8.24
SHM VN TEAS
Enligt en utredning av andningsförbundet Hengitysliitto, Institutet för hälsa och välfärd, förbundet för bostadshygien Asumisterveysliitto och Advokatbyrå Alfa kräver förbyggande av och lösningar på problem med inomhusluften att allmänhetens kunskaper om bostäder och inomhusluft ökas och att tillgången till tillförlitlig och korrekt information förbättras. Dessutom måste resurserna för myndighetsrådgivning ökas och experters kompetens säkerställas i samhället.

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Det bästa sättet att bekämpa problem med inomhusluften är genom långsiktighet, ett gott samarbete och tydliga verksamhetsmodeller

10.6.2021 8.33
SHM VN TEAS
Enligt en utredning som publicerades den 10 juni grundar sig framgångsrika lösningar på problem med inomhusluften ofta på etablerade verksamhetsmodeller och en långsiktig förvaltning av fastighetsbeståndet.