Tack för din tillgänglighetsrespons

Vi registrerar och behandlar respons under tjänstetid och besvarar dem så snart som möjligt, eller senast inom två veckor.