Befolkningspolitiskt utredningsprojekt

Nativiteten i Finland har sjunkit stadigt under hela 2010-talet och var rekordlåg 2018. Samtidigt är Finland en av de första välfärdsstater i världen där en betydande andel av befolkningen är äldre. Den befolkningspolitiska situationen i Finland saknar motstycke internationellt.

Våren 2020 tillsatte statsrådets kansli ett utredningsprojekt som gick igenom orsakerna till den nuvarande befolkningsstrukturen i Finland och lade fram förslag till politikåtgärder för att trygga en hållbar befolkningsutveckling.

I utredningen granskades följande aspekter:

  •  Konsekvenserna av ekonomisk, social och regional ojämlikhet för nativiteten
  • Konsekvenserna av befolkningsstrukturens utveckling och förändringen i försörjningskvoten för den offentliga ekonomin, tillgången på arbetskraft och finansieringen av välfärdssamhällets tjänster
  •  Konsekvenserna av ett familjevänligt arbetsliv och ett mer barnvänligt samhälle för nativiteten
  • Förändringarna i individernas egna önskemål, behov och förväntningar under 2000-talet och deras konsekvenser för nativiteten
  • Tryggandet av en trygg ålderdom och åldrandet som en samhällelig fråga.

Utredare i projektet var forskningsprofessor Anna Rotkirch.

Innehållspublicerare
Yhteystiedot - Yhteystietonosto

Anna Rotkirch, Ledande sakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, Hallituspolitiikan yksikkö 0295160393  


Sanna Malkki, planerare 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för planering av samhällspolitiken 0295160312  

En vetenskapspanel för befolkningspolitik stöder arbetet

Vetenskapspanelen för dialog med utredaren och deltar i möten med styrgruppen.

En vetenskapspanel