Befolkningspolitiskt utredningsprojekt

Utredningen om utmaningarna och möjligheterna i 2020-talets befolkningspolitik är färdig

Nativiteten i Finland har sjunkit stadigt under hela 2010-talet och var rekordlåg 2018. Samtidigt är Finland en av de första välfärdsstater i världen där en betydande andel av befolkningen är äldre. Den befolkningspolitiska situationen i Finland saknar motstycke internationellt.

Våren 2020 tillsatte statsrådets kansli ett utredningsprojekt som gick igenom orsakerna till den nuvarande befolkningsstrukturen i Finland och lade fram förslag till politikåtgärder för att trygga en hållbar befolkningsutveckling.

I utredningen granskades följande aspekter:

  •  Konsekvenserna av ekonomisk, social och regional ojämlikhet för nativiteten
  • Konsekvenserna av befolkningsstrukturens utveckling och förändringen i försörjningskvoten för den offentliga ekonomin, tillgången på arbetskraft och finansieringen av välfärdssamhällets tjänster
  •  Konsekvenserna av ett familjevänligt arbetsliv och ett mer barnvänligt samhälle för nativiteten
  • Förändringarna i individernas egna önskemål, behov och förväntningar under 2000-talet och deras konsekvenser för nativiteten
  • Tryggandet av en trygg ålderdom och åldrandet som en samhällelig fråga.

Utredare i projektet var forskningsprofessor Anna Rotkirch.

Innehållspublicerare

Utredningen om utmaningarna och möjligheterna i 2020-talets befolkningspolitik är färdig

10.3.2021 9.06
SRK
Fruktsamheten i Finland sjönk med en fjärdedel på 2010-talet, och vårt lands befolkningsstruktur är bland de äldsta i världen. Ett utredningsprojekt tillsatt av statsminister Sanna Marin hade till uppgift att analysera de orsaker som lett till denna situation och lägga fram riktlinjer för att trygga en hållbar befolkningsutveckling.

Internationellt webbinarium för befolkningspolitik den 26 oktober 2020 kl. 13–16

9.10.2020 12.14
SRK
Huvudtalarna professor Wolfgang Lutz, doktor Elena Rovenskaya och professor Axel Börsch-Supan.
Vilka är målen och metoderna för dagens befolkningspolitik? Hur kan vi förutse befolkningsförändringen och proaktivt bidra till en smidigare process? Bland annat dessa frågor diskuteras under det internationella webbinariet ”Befolkningspolitik och humankapital i Europa” måndagen den 26 oktober, med början kl. 13.

Forskningsprofessor Anna Rotkirch har utsetts att genomföra en befolkningspolitisk utredning

16.6.2020 8.08
SRK
kuva: vauva, Pasi Markkanen
Statsrådets kansli har tillsatt ett utredningsprojekt med uppgift att gå igenom orsakerna till den nuvarande befolkningsstrukturen i Finland och rekommendera politiska åtgärder för att trygga en hållbar befolkningsutveckling. Till utredare för projektet har utsetts forskningsprofessor Anna Rotkirch. Projektet stöds av en styrgrupp som består av statssekreterarna för regeringspartierna och en oberoende vetenskapspanel för befolkningspolitik.

Yhteystiedot - Yhteystietonosto

Sanna Malkki, sakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för planering av samhällspolitiken 0295160312