Befolkningspolitiskt utredningsprojekt

Utredningen om utmaningarna och möjligheterna i 2020-talets befolkningspolitik är färdig

Nativiteten i Finland har sjunkit stadigt under hela 2010-talet och var rekordlåg 2018. Samtidigt är Finland en av de första välfärdsstater i världen där en betydande andel av befolkningen är äldre. Den befolkningspolitiska situationen i Finland saknar motstycke internationellt.

Våren 2020 tillsatte statsrådets kansli ett utredningsprojekt som gick igenom orsakerna till den nuvarande befolkningsstrukturen i Finland och lade fram förslag till politikåtgärder för att trygga en hållbar befolkningsutveckling.

I utredningen granskades följande aspekter:

  •  Konsekvenserna av ekonomisk, social och regional ojämlikhet för nativiteten
  • Konsekvenserna av befolkningsstrukturens utveckling och förändringen i försörjningskvoten för den offentliga ekonomin, tillgången på arbetskraft och finansieringen av välfärdssamhällets tjänster
  •  Konsekvenserna av ett familjevänligt arbetsliv och ett mer barnvänligt samhälle för nativiteten
  • Förändringarna i individernas egna önskemål, behov och förväntningar under 2000-talet och deras konsekvenser för nativiteten
  • Tryggandet av en trygg ålderdom och åldrandet som en samhällelig fråga.

Utredare i projektet var forskningsprofessor Anna Rotkirch.

Innehållspublicerare
Yhteystiedot - Yhteystietonosto

Sanna Malkki, sakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för planering av samhällspolitiken 0295160312  

En vetenskapspanel för befolkningspolitik stöder arbetet

Vetenskapspanelen för dialog med utredaren och deltar i möten med styrgruppen.

En vetenskapspanel