Alternativa modeller för Social trygghet 2030

Inom Toimi-projektet har man berett olika, internt konsekventa alternativa lösningar. Till stöd för reformen lägger alternativen fram både grundläggande val och riktlinjer som syftar till att nå de långsiktiga målen. I alternativen betonas grundläggande val och ett system som bygger på valen. Enskilda förmåner och förmånstagargrupper behandlas inte separat. Fastställandet av förmånsnivåerna är en del av beslutsfattandet under varje regeringsperiod.