Totalreform som hänför sig till grundskydd och aktivitet

Statsrådet tillsatte torsdagen den 28 september 2017 ett projekt för att bereda en totalreform som hänför sig till grundskydd och aktivitet. Projektet har till uppgift att bereda en totalreform av grundskyddet för att bidra till förbättrad sysselsättning och aktivitet och till mindre ojämlikhet. 

Regeringen kom vid sin halvtidsöverläggning i slutet av april överens om att inleda beredningen av reformen.

Pressmeddelande den 28 september