Hoppa till innehåll

Projektet för utveckling av regeringens strategiska ledningsverktyg

Målet för projektet för utveckling av regeringens strategiska ledningsverktyg (PAKURI) är att göra regeringspolitiken mer strategisk och att förbättra statsrådets verkställighetsförmåga. Projektet är en fortsättning på den reform (OHRA) genom vilken statsminister Sipiläs regering införde en ny strategisk modell för regeringsprogram. Reformen genomfördes 2015. 

Det har identifierats temahelheter utifrån vilka projektet ska lägga fram utvecklingsrekommendationer för nästa regering. 

 

Information om projektet

Information om projektet

Projektet för utveckling av regeringens strategiska ledningsverktyg bidrar till enhetlighet inom statsrådet och en förvaltningsövergripande ledarstil.

Basuppgifter

Kontaktinformation

Sirpa Kekkonen, ohjelmaneuvos 
Statsrådets kansli, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160181  


Ulla Rosenström, ledande expert 
Statsrådets kansli, Strategiaosasto, Hallituspolitiikkayksikkö 0295160188  


Jouni Varanka, konsultativ tjänsteman 
Statsrådets kansli, Strategiaosasto, Hallituspolitiikkayksikkö 0295160177  

Målen för och arbetet inom projektet

Målen för och arbetet inom projektet

Inom ramen för projektet bereds det före utgången av 2018 konkreta rekommendationer om verksamhetsmodeller och verktyg för nästa regering.

Målen för och arbetet inom projektet

Artikelserie

Artikelserie

Artikelserien presenterar iakttagelser som gjorts under projektets gång och belyser bakgrunden till rekommendationer.

Artiklar

Meny