Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utvecklingsprojekt lade fram rekommendationer för nästa regering

En strategisk verksamhetsmodell för regeringspolitiken rekommenderas även för nästa regering. Samtidigt föreslås ändringar för att till stora delar utveckla de förfaranden som tillämpats under innevarande regeringsperiod. Rekommendationerna har beretts inom statsrådets kanslis och finansministeriets utvecklingsprojekt, som också har haft en parlamentarisk stödgrupp. Utvecklingsprojekt lade fram rekommendationer för nästa regering torsdagen 31 januari 2019.

Mål: Bättre samordning av de politiska processerna och resursprocesserna, Stärkande av regeringens gemensamma kommunikation, Effektivisering av samordningen och genomförandet av regeringspolitiken, Systematisering av beredningen över valperioderna

Sammandrag av rekommendationerna
Pressmeddelande

Information om projektet

Information om projektet

Projektet för utveckling av regeringens strategiska ledningsverktyg bidrar till enhetlighet inom statsrådet och en förvaltningsövergripande ledarstil.

Basuppgifter

Kontaktinformation

Sirpa Kekkonen, programråd 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för planering av samhällspolitiken 0295160383  


Ulla Rosenström, Ledande sakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, Hallituspolitiikan yksikkö 0295160188  


Jouni Varanka, konsultativ tjänsteman 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för planering av samhällspolitiken 0295160177  

Målen för och arbetet inom projektet

Målen för och arbetet inom projektet

Inom ramen för projektet bereds det före utgången av 2018 konkreta rekommendationer om verksamhetsmodeller och verktyg för nästa regering.

Målen för och arbetet inom projektet

Artikelserie

Artikelserie

Artikelserien presenterar iakttagelser som gjorts under projektets gång och belyser bakgrunden till rekommendationer.

Artiklar