Utvecklingsprojekt lade fram rekommendationer för nästa regering

En strategisk verksamhetsmodell för regeringspolitiken rekommenderas även för nästa regering. Samtidigt föreslås ändringar för att till stora delar utveckla de förfaranden som tillämpats under innevarande regeringsperiod. Rekommendationerna har beretts inom statsrådets kanslis och finansministeriets utvecklingsprojekt, som också har haft en parlamentarisk stödgrupp. Utvecklingsprojekt lade fram rekommendationer för nästa regering torsdagen 31 januari 2019.

Mål: Bättre samordning av de politiska processerna och resursprocesserna, Stärkande av regeringens gemensamma kommunikation, Effektivisering av samordningen och genomförandet av regeringspolitiken, Systematisering av beredningen över valperioderna

Sammandrag av rekommendationerna
Pressmeddelande